היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סגנון המנהיגות הנתפס לבין רמת המחויבות הארגונית

עבודה מס' 064990

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר בין סגנון מנהיגות לבין רמת מחויבות ארגונית אצל סוגי עובדים שונים (זמניים וקבועים) בחברת החשמל.

20,335 מילים ,58 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו נעשתה במחלקת תכנון רשת במחוז הצפון של חברת החשמל שהוא אחד מחמשת המחוזות בחטיבת קשרי הלקוחות של חברת החשמל לישראל.
המחקר בדק את הסיבות לאותה ירידה בביצועים והתמקד בקשר בין סגנון המנהיגות הנתפס של המנהל לבין רמת המחויבות הארגונית של עובדיו, בהתחשב בסטאטוס ההעסקה שלהם.
הקשר נבחן באמצעות ניתוח שאלונים אשר חולקו ל 44 עובדי המחלקה.
השערת המחקר הייתה שקיים קשר בין סגנון המנהיגות הנתפס של המנהל לבין רמת המחויבות הארגונית של העובדים, כך שעובדים אצל מנהל מעצב יפגינו רמות גבוהות יותר של מחויבות מאשר עובדים אצל מנהל מתגמל. במקביל נבדקה במחקר גם השפעת סטאטוס ההעסקה של העובדים על אותו קשר מתוך הנחה שימצאו הבדלים בקשר בין עובדים קבועים לעובדים זמניים.
במחקר נמצא שקיימת רמה גבוהה של מחויבות ארגונית בקרב עובדי המחלקה מימדי המחויבות הארגונית אשר נבדקו במחקר היו : מחויבות אפקטיבית, מחויבות המשכית ומחויבות נורמטיבית.
נמצא קשר נוסף בין המשתנה הדמוגראפי גיל למשתנה מחויבות ארגונית, לפיכך ככל שהעובדים מבוגרים יותר הם בעלי רמות גבוהות יותר של מחויבות.

המערך שנבחר לביצוע המחקר הנוכחי הינו מערך מתאמי, ודרך החקירה שנבחרה היא הסקר/ שאלון. המערך המתאמי בא לקבוע את עוצמת הקשר בין משתנים.
המדגם כלל 37 עובדי מחלקת תכנון רשת במחוז הצפון, בטווח גילאים 65 - 22 בעלי רמות השכלה שונות, 8 נשים ו 29 גברים, 27 קבועים ו 10 זמניים נשואים ולא נשואים. המדגם הינו מדגם מייצג אשר אמור לייצג את כל האוכלוסייה בכל הפרמטרים.
כלי המחקר שנבחר למחקר זה הוא שאלון. השאלון מורכב משלושה חלקים :
שאלון סגנון מנהיגות, שאלון מחויבות ארגונית ושאלון פריטים אישיים הכולל בתוכו את סטאטוס ההעסקה של העובד.

תוכן עניינים:
* תיאור הארגון
תיאור הבעיה בארגון
הבעיה העסקית
שאלות מחקר
מטרות אקדמיות
* סקירת ספרות
סגנון המנהיגות הנתפס של המנהל
מחויבות ארגונית
הקשר בין סגנון מנהיגות למחויבות ארגונית
סטאטוס העסקה:
הקשר בין סטאטוס העסקה לבין מחויבות ארגונית
הקשר בין סטאטוס העסקה לסגנון מנהיגות
*רציונאל המחקר
*מודל המחקר
*השערות המחקר
*מתודולוגיה
משתני המחקר
מערך המחקר
דגימה
כלי המחקר
הליך המחקר
* ניתוח ממצאים
תיאור המדגם
יצירת ותיאור המשתנים
סטטיסטיקה הסקתית
ממצאים נוספים
* דיון
* סיכום, מסקנות והמלצות
מגבלות המחקר
המלצות למחקרי המשך
* ביבליוגרפיה
נספח - שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

הבעיה העסקית
במחלקת תכנון רשת במחוז הצפון יש ירידה בכמויות התכנון שהמחלקה משלימה.
המחלקה נמדדת עפ"י מדד של מספר קילומטרים מתוכננים לחודש ומספר ק"מ מתוכננים שנתי.
משנת 2002 חלה ירידה במספר הקילומטרים המתוכננים, ובשנים 2002 ,2003 המחלקה לא עמדה ביעד השנתי. המצב נמשך אף ב 2004 שגם בה לא הושג היעד.
הדבר גורם נזק כלכלי למחוז מכיוון שתקציב המחוז מתוכנן עפ"י יעד קילומטרים שנתי, אולם בפועל מתקבלת ע"י אותם המשאבים (כוח אדם, תקציב) תפוקה נמוכה יותר ממה שתוכנן. הדבר מביא לירידה בהכנסות המחוז שנכנס לגרעון כספי ומתקשה לבצע את כל הדברים שתוכננו.
חלק מהגורמים לכישלון: ביצועי הדרג הניהולי, המצב הכלכלי השורר בארץ וביצועי העובדים.
לדעת החוקר, יש לבחון את הקשר בין סגנון המנהיגות הנתפס של מנהל מחלקת תכנון רשת, וסוג העובדים במחלקה לבין רמת המחויבות הארגונית של עובדי מחלקת תכנון רשת.

תגים:

ארגונית · המנהל · וקבועים · זמניים · חברת · חשמל · מחויבות · ניהול · סגנון · עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סגנון המנהיגות הנתפס לבין רמת המחויבות הארגונית", סמינריון אודות "הקשר בין סגנון המנהיגות הנתפס לבין רמת המחויבות הארגונית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.