היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 60318
ניתוח מושג המונופול, התפתחותו ההיסטורית של משק החשמל, תאור משק החשמל, השוואת המצב בישראל למדינות אחרות בתחום החשמל, תוך השוואת המבנה, והמחירים.
9,931 מילים (כ-30.5 עמ'), 50 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 50955
סקירת משק החשמל ובדיקת שיטת ה- PBR.
5,593 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63051
בחינת תפיסת החשמל לפני ואחרי הוראת הנושא.
5,373 מילים (כ-16.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67829
ניתוח וסקירה של אפשרות ייצור חשמל מאנרגיית הרוח במדינת ישראל וניתוח כלכלי.
3,754 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 40799
תאור כללי, מבנה ההון,עלות ההון, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה, גיוס הון, שווי החברה והשפעת גיוס ההון על פעילות החברה.
3,792 מילים (כ-11.5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41589
תיאור ביה"ס, הסביבה בה הוא פועל, תרבות הארגון, הנעת עובדים, וסגנונות ניהול.
1,734 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50408
עבודה זו סוקרת את השינויים העסקיים שהובילו להקמת המערכת, את הבעיות שנוצרו ואת המענה להן.
2,091 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50473
חלקה הראשון של העבודה הוא סקירה של נושא הברק מההיבטים השונים (מדעיים, תרבותיים) ובחלקה השני מוצעות דרכי לימוד של הנושא לילדים.
6,624 מילים (כ-20.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50699
סקירת ההתפתחות והבעיות של טכנולוגיית ההקלטה.
3,269 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23