היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68006
הצעת מחקר העוסקת בעבריינות נוער בקרב בני העדה האתיופית בישראל.
3,036 מילים (כ-9.5 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60887
סקירת הספרות בנושא וחקר מקרה באמצעות מבחן ה. D2 -
6,962 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61584
תיאור הקשיים שהנוער העולה נתקל בהם.
7,015 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61774
הקשר בין חברים עבריינים להתנהגות עבריינית של היחיד.
15,140 מילים (כ-46.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62595
סקירת פעילות המשטרה בתחום המניעה ויישומן של פעילויות מניעה שונות.
4,018 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 21166
6,151 מילים (כ-19 עמ'), 21 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 51031
סקירה כללית של הנושא ותיאור מקרה שאירע בארה"ב.
3,511 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 20839
4,324 מילים (כ-13.5 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66696
בחינת דפוסי עבירות ועבריינות בקרב בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל והסיבות החברתיות והתרבותיות שגרמו לעבריינות זו.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100