היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 55
עבודה מס' 64707
"חקירה פרטית" ו-"חקירה פומבית" בהתאם לסעיפים 288 ו-298 לפקודת החברות.
11,218 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 50168
סקירת האירוע, המלצות הועדה ומידת יישומן.
1,834 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 60871
השוואה בין ישראל למדינות אחרות, ההתפתחות ההיסטורית של ועדת החקירה הממלכתית ובדיקת הגורמים המשפיעים על יישום או על אי יישום המלצות של ועדות חקירה ממלכתיות בישראל.
14,909 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65404
חקירת טרוריסטים- הגבול שבין חקירה הוגנת לבין עינוי אסור.
15,163 מילים (כ-46.5 עמ'), 98 מקורות, 786.95 ₪
עבודה מס' 60802
חשיבות ההגדרה והניסוח בחקירה המדעית על פי גישתו של ויטגנשטיין.
5,535 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65450
סקירת כשלים שנעשו במהלך ניהול חקירות משטרה ובחינת מידת השפעתם על פסיקת בית המשפט, עד כדי זיכויו של הנאשם, ומהן הסנקציות שננקטו כנגד הגורמים לכשלים.
22,648 מילים (כ-69.5 עמ'), 42 מקורות, 671.95 ₪
עבודה מס' 20771
סקירת העלייה לישראל בשנות ה-50, תיאור המקרים, פעולות הרשויות וועדות החקירה, תוך ניסיון להתחקות אחרי המאמצים לפתרון הפרשה.
5,693 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 69260
ניתוח כלל ההיבטים לעניין חשיפת חומר החקירה במשפט הפלילי לעיניו של הסנגור, וכן מודגשים ההבדלים המהותיים בין כל אפיק ואפיק, לרבות ציון פסיקה רלוונטית.
51,884 מילים (כ-159.5 עמ'), 130 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60750
סמכויות, מעמד משפטי ועמדת בג"צ.
5,558 מילים (כ-17 עמ'), 64 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 55