היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
חרדות
עבודה מס' 62751
סוגי אלימות וסקירת נתונים ומחקרים בנושא.
3,472 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62656
האם קיים קשר בין סוג תפקיד בעל רמת תחושת משמעות קיומית, לבין רמת חוויית השחיקה של השוטר.
13,398 מילים (כ-41 עמ'), 67 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62773
איך המשמעת נתפסת או מובנית בתיכון אנקורי, ואיזה סוג יחסים היא מבנה?
10,358 מילים (כ-32 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62825
האם אכן נעשה שימוש בסוג זה של דיפלומטיה ומה היו השלכותיה.
4,692 מילים (כ-14.5 עמ'), 28 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62927
הגדרת אמנה, סוגי אמנות, אשרור אמנות בעולם, אשרור בישראל והצעה לתיקון השיטה.
1,803 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 65970
עמדות הציבור כלפי יצירתיות מסוגים שונים.
5,098 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62563
בדיקת ההבדל בין העובדים למתנדבים בהיבט של מוטיבציה, שביעות רצון ומוקד ויסות בארגון.
7,705 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66612
מהו סוג הקשר שהנחקר מחפש ועל פי אילו משתנים נמדדת מידת הרצינות שלו?
4,161 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62320
בדיקת הקשר באמצעות העברת שני סוגי שאלונים.
12,562 מילים (כ-38.5 עמ'), 18 מקורות, 385.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100