היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60397
11,220 מילים (כ-34.5 עמ'), 54 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 66574
ניתוח סביבת המאקרו, סביבת המיקרו וניתוח swot של רשת ישרוטל בארץ
1,192 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 32705
בניית יחידת לימוד שעניינה "איכות הסביבה = איכות חיים", בשיטות לימוד התואמות כיתות הטרוגניות, במטרה לפתח מודעות לנושא איכות הסביבה והתעשיה.
2,089 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69503
ניתוח הסביבה השיווקית של גולן טלקום, כולל ניתוח סווט, מתחרים וקרייאטיב. (תרגיל)
1,441 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 69885
דיון בהיבטים המוסריים והאתיים המבטאים את תפיסת האדם וסביבתו באסלאם, תוך שימוש במאמרו של ל. קלארק אשר עוסק בדברי ג'לאל א-דין רומי.
3,340 מילים (כ-10.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67943
בחינת ההבדלים בין שבע יצרניות הרכב הגדולות בעולם בהיבטים של רווחיות, אחריות תאגידית, מחויבות לאיכות הסביבה ורמת זיהום אוויר.
7,354 מילים (כ-22.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63352
הצגת שלושה מודלים לסביבות הוראה מבוססות אינטרנט והתרומה החינוכית של שילוב הטכנולוגיה בחינוך.
5,317 מילים (כ-16.5 עמ'), 26 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70403
באיזה אופן הכלים בסביבות הלמידה המתוקשבות, תורמים להתקדמות התלמידים מנקודת מבט התלמיד?
11,291 מילים (כ-34.5 עמ'), 15 מקורות, 329.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100