היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66836
הקונפליקטים בין מערכת הביטחון לבין אלו המצדדים באידיאולוגיה של צדק סביבתי, ובדיקה האם קייימת שחיקה בלאומיות והמיליטריזם לטובת אידיאולוגיות אחרות.
10,311 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60397
11,220 מילים (כ-34.5 עמ'), 54 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 62228
תיאור הארגון, אסטרטגיית החברה, בעלי העניין, השפעת הסביבה המשפטית וסגנונות מנהיגות.
5,671 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 66974
השפעות הסביבה המשפטית על קשרים של הארגון עם בעלי העניין.
3,285 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66574
ניתוח סביבת המאקרו, סביבת המיקרו וניתוח swot של רשת ישרוטל בארץ
1,192 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 32705
בניית יחידת לימוד שעניינה "איכות הסביבה = איכות חיים", בשיטות לימוד התואמות כיתות הטרוגניות, במטרה לפתח מודעות לנושא איכות הסביבה והתעשיה.
2,089 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65230
הערכת תפוקות של פרויקט "מתמטיקה בסביבה מתוקשבת" אשר נעשה במטרה לפתח הבנת מושגים מתמטיים ויכולת המכוונות העצמית בלמידה - SRL.
7,409 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64359
בחינת ביסוס הזכות לסביבה בריאה בזכויות האדם (הפרט והציבור) וחובת השלטון הנגזרת מכך לדאוג לצורכי הציבור ולאוויר נקי.
3,516 מילים (כ-11 עמ'), 40 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68396
השוואה תיאורטית על פי 11 עקרונות המהווים בסיס להשוואה בין הסביבות השונות.
7,313 מילים (כ-22.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100