היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 69758
מחקר על עובדי הייטק.
1,916 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 23113
השוואת שני הז'אנרים ע"י שימוש בשלוש פיסקאות מכל סיפור.
7,959 מילים (כ-24.5 עמ'), 10 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 60043
העבודה דנה ביחסם של ביהמ"ש העליון ושופטיו (וכן יחסם של המחוקק והחברה) בשנות החמישים והשישים להומוסקסואלים ולפרקטיקות מיניות לא קונבנציונליות.
3,121 מילים (כ-9.5 עמ'), 21 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 20980
סקירה תאורטית ועריכת מחקר ע"י סקר בנושא.
5,072 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67367
הצגת הטענה כי ניתן לנסח כללים אוניברסאליים לגבי התרבות האנושית באשר היא.
1,753 מילים (כ-5.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68986
התמקדות בשלושה סרטים: "איירון מן", "מטען הכאב" ו-"חקירה מעבר לקווים".
9,968 מילים (כ-30.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65808
בעבודה זו תיבחן השאלה האם קיים מתח בין העשיה העיונית לעשיה הציבורית כלומר לעשיה המעשית ומהו. כמו כן אבקש להציע פתרון לישוב מתח זה.
2,004 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 133.95 ₪
עבודה מס' 62847
המתח הקיים בין ההגדרה "מדינה יהודית" ובין ההגדרה "מדינת כל אזרחיה".
6,335 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 410.95 ₪
עבודה מס' 64699
בחינת המתח בין הנטייה לרב תרבותיות ובין המאבק הפמיניסטי באפליה.
2,213 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28