היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 68146
כיצד תקופת ההתנתקות הציגה את מעמדם של הדתיים-לאומיים בשיח הקונצנזוסואלי ההגמוני בישראל על ידי העיתונות החילונית והדתית?
12,075 מילים (כ-37 עמ'), 94 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 68595
סכסוך בין תרבות חילונית וחרדית כסיבה להימנעות מקבלת טיפול נפשי בקרב החרדים.
2,665 מילים (כ-8 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20354
סקירת הספרות והשירה החרדית והחילונית בישראל, הצגת מאפייניהן השונים, בחינת מידת העברת מסרים וערכים באמצעותן ועוד.
7,602 מילים (כ-23.5 עמ'), 18 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66081
נקודות ההשקה, החיבור והשוני בין צורת החיים הדתית לחילונית כפי שמתבטאת בשפה על פי ראייתו של הפילוסוף לודויג ויטגנשטיין.
3,891 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62438
סקירת המאפיינים של הקבורה החילונית בישראל תוך התמקדות בצורת המצבות.
6,279 מילים (כ-19.5 עמ'), 16 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 20591
סקירת צורות המחאה בארץ, ההבדלים בין המחאה החילונית לדתית, ההתארגנות, תיאור פעולת המחאה, מחקר אמפירי ועוד.
5,031 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61534
בדיקת ההנחה כי כלי התקשורת הם מהגורמים הדומיננטיים ביצירת סטריאוטיפים ודימוי שלילי של האדם הדתי\חרדי.
3,560 מילים (כ-11 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66065
בדיקת הנושא באמצעות שאלונים.
6,489 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62690
4,675 מילים (כ-14.5 עמ'), 31 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21