היישום אינו מחובר לאינטרנט

קבורה חילונית בחברה הישראלית

עבודה מס' 062438

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת המאפיינים של הקבורה החילונית בישראל תוך התמקדות בצורת המצבות.

6,279 מילים ,16 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

"דת חילונית היא דת שאינה כוללת אמונה באלוהים או באלים" (מילון פונטנה למחשבה מודרנית, עמוד 119).
התרבות המסורתית ברוב החברות דוגלת בקבורה על בסיס המוסכמות החברתיות. טכסי הקבורה נערכים על פי מתכונת ידועה מראש, המוסדרים על ידי חוקים דתיים או חברתיים וכו', כקבוע ב"חוזה החברתי" אותו רואה החברה לנגד עיניה. באופן כללי חוזה חברתי מאופיין באחידות: פומביות, טקסיות, תיעוד מסמכים, חפצים סמליים, אחידות בהנחיות לגבי חיי האישות.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את המאפיינים של הקבורה החילונית בישראל, בכל הנוגע לצורת המצבות בבתי הקברות. תכלית העבודה היא לבדוק האם יש הבדלים בין המצבות שניתן לייחסם להבדלים תרבותיים או אתניים.

העבודה תסקור ראשית את ראשית יחסי דת ומדינה בישראל, בהתייחס לחברה הישראלית: מה אומרת ההלכה על הקבורה ועל החיים לאחר מכן, ומה אומר החוק הישראלי. שנית, אסקור כיצד רואה החברה את תפקידי המין ואת יכולתו של כל בן זוג במשפחה: מה הוא אמור לעשות וכיצד.
לאחר מכן תסקור העבודה מערכות קבורה אלטרנטיביות: קבורה פתוחים, קבורה שלא על פי דת משה וישראל והסכמי קבורה.

המחקר נערך על מצבות בבית עלמין בקיבוץ עינת, שם נערכת קבורה אלטרנטיבית לכל מי שמעוניין בכך. לצרוך הבדיקה צילמנו את המצבות וערכנו רישום לפי המשתנים המסבירים.

תוכן העניינים:
מבוא ומטרת העבודה
יחס החילוניים לדת
1.1 יחסים החילוניים לדתיים
1.2 גישות שונות להבדל הדת
1.3 מהי רב תרבותיות
מהי דת חילונית
1.4 מהי דת חילונית
1.5 תיאוריות ומודלים
1.6 הלגיטימציה לדת חילונית
מתודולוגיה
1.7 אוכלוסיית המחקר
1.8 משתני המחקר
1.9 השערות המחקר
1.10 הליך המחקר
תוצאות המחקר ודיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

הערת מערכת: צילומי המצבות אינם מצורפים לעבודה.

מקורות:

אבינרי שלמה, "מדינת ישראל בין סולידריות לפלורליזם", בתוך ליסק משה ואחרים (ערכים), ישראל לקראת שנות האלפיים, ירושלים: מאגנס, תשנ"ו.
בן ארי רחל ויהודה אמיר, "עימותים בין קבוצתיים", פסיכולוגיה, 1988.
בן עמוס אבנר (1995), "פלורליזם בלתי אפשרי? יהודים יוצאי אירופה ויהודים יוצאי עדות המזרח בתוכנית לימודים בהיסטוריה", בתוך חן דוד ואחרים (עורכים), החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, 1995.
דון יחיא אליעזר (1980), "חילון, שלילה ושילוב תפיסות של היהדות המסורתית ומושגיה בציונות הסוציאליסטית", כיוונים, אוגוסט 1980, עמודים 29-46.
דון יחיא אליעזר וליבמן צארלס (1984) "הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית: תמורות והתפתחויות בדת האזרחית של ישראל", מגמות, אוגוסט, עמודים 461-485.
יונה יוסי, "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיה על תחום החינוך", מגמות, ל"ד(1), 1991.
שלח אילנה., (1984), "סממנים לדת חילונית בישראל", זכויות האזרח, 1982, 4.
ayalon hannah et all (1992), "secularization amd the diminishing decline of religion", israely judaism, jerusalem
bellah r.n. (1964) "religios evaluation", american sociological review, 29,pp.358-374.
don yehiya eliezer, "galut in zionis ideology and israely society" , israel and diaspora jewry., 1980
Gerorge devereux,Basic problemls of ethnopsychiatry, London 1908.
fishman aryei (1992), "religious kibbutzim: judaism and odernazation", in shlomo deshen et all (eds) israely judaism, , jerusalem.
Glock c., And stark r., Religion and society in tension, Chicago 1965.
Kedem peri (1985) "dimension of jewish religiosity", israely judaism, pp. 33-50.
Rubin nissan (1990), "Social network and mourning: a comprative approach", Omega, Vol 21(2) pp.113-127.
Rubin nissan (1990), "death custom in a non-religios kibbutz", israely judaism, pp.323-332.

תגים:

אזרחית · אמונה · נפטר · מוות · בית · קברות · מצבה · תרבות · מסורתית

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קבורה חילונית בחברה הישראלית", סמינריון אודות "קבורה חילונית בחברה הישראלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.