היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63803
2,762 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69632
ניהול מערך הפצה חברת קוקה קולה
12,541 מילים (כ-38.5 עמ'), 8 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62177
סקירת מערך כיבוי האש בישראל ודיון בהצעה להפוך מערך זה ממוניציפלי לארצי.
2,288 מילים (כ-7 עמ'), 8 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 70391
5 מערכי שיעור מלאים ומקיפים המלמדים את 8 השלבים של התיאוריה הפסיכוסוציאלית של אריקסון. מערכים חווייתיים המעודדים למידה פעילה תוך הקניית אסטרטגיות למידה אצל התלמידים.
9,328 מילים (כ-28.5 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65253
חייו ופועלו של הדוקטור חאן תוך התייחסות לניסיונות הבינלאומיים למניעת הפצת נשק גרעיני.
6,306 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 50822
הצגת רקע ומטרות ההוראה ו-15 מערכי שיעור בנושא.
2,398 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67371
סקירת השינויים במערך הפנסיה בישראל.
6,145 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66626
המערך התפעולי של חברות IBM, HP ו-COMPAQ וההחלטה לעבור לערוצי הרכבה.
5,976 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66136
ארבעה מערכי שיעור לשני סיפורים ושני שירים.
3,761 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100