היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65622
האם חוק המעצרים - מעצר תום הליכים פוגע או מגן על זכויות האדם והאם משרת את התכלית הראויה?
6,793 מילים (כ-21 עמ'), 28 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 65308
המעצר המנהלי בישראל - אמצעי מניעתי או עונשי?
5,865 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 68227
בחינת המעצרים המנהליים בראי המהפכה החוקתית.
9,507 מילים (כ-29.5 עמ'), 39 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 65818
באיזה מידה משפיע המצב הביטחוני על פסיקת בג"ץ בנושא מעצרים מנהליים?
9,138 מילים (כ-28 עמ'), 20 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 67199
השינוים שחלו בחוק המעצרים בישראל בעקבות השפעתו של חוק יסוד כבוד האדם וחרותו. בתוך כך תיאור המצב הקיים ושקדם לו, דילמות, תפיסות ותיאוריות ודיון בנושא.
6,808 מילים (כ-21 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61558
בחינת הגורמים לשחיקת שוטרי היחידה לצורך בלימת התופעה, צמצומה ושיפור המצב הקיים.
25,783 מילים (כ-79.5 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50188
הזכות לחירות, הדין הקודם, תפיסות המהפכה החוקתית, והדין החדש-השינוי בסמכותו של אדם לשלול חירות מאחר.
2,928 מילים (כ-9 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61905
ארגון בלתי פורמלי, גישת המערכות והנעה.
1,096 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100