היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 44
עבודה מס' 66971
בדיקת אחוז הפסילות בתהליך הייצור של מעגלים מודפסים באמצעות רגרסיה רבת משתנים.
2,688 מילים (כ-8.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67950
התפתחות עלילות הדם נגד היהודים בימה"ב, והתייחסות לתיאוריה הרואה בהתפתחות עלילות אלו חלק מ"מעגל הדמים".
5,705 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50718
עבודה זו היא תכנית לשיווק הסדנא.
1,490 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50717
הכנת סדנא שמטרתה לעזור לנשים אלה להשתלב בתעסוקה.
1,803 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60195
מסכם 4 ביט ויחידה להחלפת 2 ביטים לפי שיקולי מינימום הספק.
3,196 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 60356
בחינת היסודות החזותיים במחזה.
3,094 מילים (כ-9.5 עמ'), 1 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 69991
האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל.
10,407 מילים (כ-32 עמ'), 34 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 68494
בחינת הגורמים הגיאוגרפיים, הדמוגרפים והכלכליים המשפיעים על סיכוייה של אם חד-הורית להיות מועסקת בשוק העבודה בישראל, בהשוואה לנשים נשואות.
10,271 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 50601
סקירת אירועי ספטמבר השחור וניתוחם לפי מודל 'האינטרס הלאומי'. התייחסות למדינות השונות שהיו מעורבות באירוע במעגל הצר ובמעגל הרחב.
3,598 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 44