עבודות [1-9] מתוך 48 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מסוגלות עצמית":

עבודה מס' 70287 SHOPPING CART DISABLED
מסוגלות עצמית בקרב מורים עולים למתמטיקה, 2013.
בדיקת הקשר בין המורה למתמטיקה העולה לבין תחושת המסוגלות שהוא מפתח במהלך עבודתו לאורך השנים.
13,481 מילים (כ-41.5 עמודים), 41 מקורות, 307.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
קליטת מורים עולים היא אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט. עבודה זו עוסקת בחווית ההגירה של מורים למתימטיקה שעלו מחבר העמים והשתלבותם במערכת החינוך בארץ. עבודה זו נכתבה במטרה לבדוק האם קיים קשר בין היות המורה למתימטיקה עולה חדש לבין תחושת המסוגלות שהוא מפתח וכפועל יוצא גם של הישגי תלמידיו. מחקר זה התבצע מתוך הבנה ורצון שאם ימצא קשר כלשהו בין השניים, יתכן וימשיכו לבדוק ולחפש עזרים וכלים נוספים לאוכלוסייה זו של מורים על מנת להקל עליה את השתלבותה. מחקר זה מתבסס על  ההבנה שמורים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה יותר הם מורים טובים יותר. מורים אלו לוקחים אחריות על התלמידים שלהם ועל הישגיהם ומאמינים בקשר בין דרך ההוראה להישגי התלמידים ואכן הממצאים בעבודתי זו מעידים על רצון גבוה של המורים לקדם את התלמידים שלהם תוך חיפוש תמידי אחר שיטות ודרכים להקל על הלמידה וההבנה.
על מנת לבחון סוגיה זו נסקרה הספרות המחקרית העוסקת בתחושת מסוגלות בכלל ותחושת המסוגלות העצמית בהוראה. כמו כן, נסקרו הגורמים המשפיעים על תחושת מסוגלות זו. בהמשך נערך המחקר הנוכחי שבחן באמצעות מחקר איכותני (ראיון חצי מובנה) ובאמצעות שאלונים את הדרכים בהן המורים תופסים את הוראת המתמטיקה ואת הגורמים המשפיעים על תחושת המסוגלות שלהם. לצורך המחקר נבחר מדגם של 3 מורים לריאיון. באשר לאותם גורמים המשפיעים על תחושת המסוגלות מצאתי שהגורמים העיקריים הם: יחס הצוות וההנהלה, התפתחות מקצועית, למידת עמיתות ורכישת ניסיון קודם. כמו כן, ממצאי המחקר מצביעים על התאמה כמעט מדוייקת לגורמים אלה המשפיעים על תחושת המסוגלות, בעיקר היה מענין לראות עד כמה למנהל יש השפעה על הצוות שלו, החל בפרגון ומילה טובה וכלה בהעצמתו ובהרחבת סמכויותיו של המורה. אני מאמינה שהפנמת מסקנות אלו תהווה מורה דרך לקליטת מורים עולים נוספים ותסייע להם בהתמודדות מול אתגרי הקליטה וההשתלבות.  

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
פרק 1: סקירת ספרות
1.1 - מהי תחושת מסוגלות עצמית?
1.2- הגורמים המשפיעים על תחושת המסוגלות העצמית
1.3- מקומה של תחושת המסוגלות העצמית בהוראה ותרומתה לדמות המורה
פרק 2: מאפייני העלייה מחבר העמים בשנות ה-90
2.1- מאפיינים כלליים
2.2 - השתלבות מורים עולים מחבר העמים במערכת החינוך
פרק 3: המחקר
3.1 - מטרת המחקר
3.2- מתודולוגיה
3.3 ממצאי הראיונות
3.4 ניתוח הראיונות - תחושת מסוגלות כללית
3.4.1 דיון
3.5 סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1- תמלול הראיונות
נספח 2 - טבלת ריכוז השאלות, הממוצעים וסטיות התקן
נספח 3 - צילומי השאלונים

מתוך העבודה:
המושג הנכון והרשמי בעברית הינו "חוללות עצמית" (self efficacy) והוא הוצע לראשונה ע"י הפסיכולוג האמריקאי והוגה התיאוריה אלברט בנדורה ומשמעותו "חוללות עצמית". ב-1977 הגדיר בנדורה (Bandura) לראשונה תחושת מסוגלות עצמית בהתייחסות לאמונותיו של היחיד לגבי יכולתו לבצע התנהגות מסויימת או סט התנהגויות הדרושות להפקת תוצאה. בנדורה (1986) טען כי היכולת להצליח אינה מדד אובייקטיבי אלא תלויה בתפיסתו של האדם את עצמו. תחושת המסוגלות העצמית אינה מתייחסת למיומנויות ולכישורים של הפרט, אלא לתחושתו של האדם מה ביכולתו לעשות ומה אין ביכולתו לעשות בהקשרים מסוימים. תחושה זו של האדם כלפי עצמו, שהיא אמונתו של האדם ביכולותיו, מהווה גורם עיקרי בהחלטתו של האדם לנקוט בפעולה מסוימת, משפיעה עליו בהתלבטויותיו האם לשנות את התנהגותו, והינה גורם מכריע ביכולתו להתמיד גם במצבי לחץ ולהתגבר על הקשיים הנקרים בדרכו (בנדורה, 1997).
 
עבודה מס' 65500 SHOPPING CART DISABLED
היפנוזה עצמית מול AT, 2001.
השוואה בין שתי טכניקות פסיכוטרפבטיות אקטיביות: AT והיפנוזה עצמית, וזאת על מנת להבין את הטכניקות, השפעתן והשימוש בהן.
9,182 מילים (כ-28.5 עמודים), 24 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
היפנוזה היא השריית מצב דמוי "טראנס" של אחד על השני תוך איבוד יוזמה אישית של המהופנט (מילון פונטנה).מצב זה הוא בעל שלוש קבוצות מאפיינים עיקריות (Sarbin& Coe 1972,):
1.המהופנט מאבד את יוזמתו.הוא סר למרות המהפנט ובמקרים רבים מגלה חוסר פעילות וסירוב קיצוני לבצע תפקידים מורכבים, אף שהללו הם בהישג ידו.את תשומת ליבו הוא מחלק בדרך שונה מן הרגיל ובמיוחד היא נעשית סלקטיבית יותר, בהתאם לדרישות המהפנט.
2. יש שהמהופנט מרבה להגות מחשבות דמיוניות ולהעלות מתהום הנשיה זכרונות מעברו, לפעמים אפילו עד כדי להאמין כי הוא אומנם חי את העבר. היות שהמהפנט משרה עליו רוגע והתנתקות נפשית, הרי במקרים רבים נחלש רצונו לאמת את ניסיונותיו הוא והוא נוטה לאמת לעצמו עיוותים חדשים וממושכים של המציאות. בנוסף על כך תחול בו במקרים רבים שכחה שלאחר ההיפנוזה: הוא "מתעורר" בלי לזכור כלל מה שאירע בתקופת ה"טראנס"; ואילו המהפנט מסוגל בדרך כלל להחזיר למהופנט את זכרונו באמצעות פקודה.
3. המהופנט עלול לאבד את עכבותיו ולמלא בהתלהבות משימות שונות שברגיל היה נרתע מהן. המהפנטים מנצלים לפעמים תגובה זו למטרות בידור (hilgard, 1965).

העבודה הנוכחית תשווה בין שתי טכניקות פסיכוטרפבטיות אקטיביות: AT והיפנוזה עצמית, וזאת על מנת להבין את הטכניקות, השפעתן והשימוש בהן.
שאלת המחקר
שאלת המחקר היא מהן נקודות דמיון והשוני בין AT והיפנוזה עצמית וההשערה היא שיש דמיון רב בין שניהן, למעט נקודות מסוימות.
על מנת לענות על שאלת המחקר יסקרו את התיאוריות בהרחבה ותיערך השוואה ביניהם.

ראשי פרקים:
1. מבוא
מטרת העבודה
שאלת המחקר
2. הקדמה- מאפייני ההיפנוזה
השימוש בהיפנוזה כמודל טיפולי
התאמה לטיפול בהיפנוזה
3. הפנוזה עצמית
ההיפנוזה העצמית לפי הפסיכואנליזה
חוסר יכולת ריכוז בזמן AT
4. תאור מאפייני AT
התועלות שב AT
שורשי ה AT
הליך לימוד ה- AT
שינויים פיזיולוגיים מתרחשים בAT.
5. סיכום- הדומה והשונה
6. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
הגורם החשוב ביותר בהיפנוזה היא כניעות המהופנט למרותו של המהפנט. מידת הכניעות הזו היא הקובעת עד כמה מתאים אדם להיפנוט. עדיין לא ברור כלל מה הם הגורמים המשפיעים על תכונה זו. הסוגסטיה הבתר היפנוטיה כלומר: הציות לפקודות המהפנט לאחר סיום מצב ההיפנוזה, היא בעלת השלכות חיוביות ביותר לצורכי ריפוי פסיכיאטרי וגם מסוכנות ביותר, משום שפרושה בקרה של אדם אחד על התפישות, ההתנהגות וההשקפות של אדם אחד, תקין במצב של ערות, מבלי שהלה ידע כלל כי הוא נתון להשפעתו המתמשכת של המהפנט. אולם בקרה זו איננה מוחלטת אפילו לאחר ה"טראנס" עמוק ביותר, וגם אנשים בעלי נטיה מפותחת ביותר להיכנע למרות המהפנט יירתעו מפני סוגסטיות בתר-היפנוטיות, כאשר הללו עומדות בסתירה מוחלטת להשקפותיהם ולעכבותיהם.
 
עבודה מס' 67086 SHOPPING CART DISABLED
מודעות עצמית בראי הנוירופסיכולוגיה, 2008.
המודעות מנקודת מבט קוגניטיבית ונוירו-פסיכולוגית: סקירה של חמישה מאמרים בנושא מודעות עצמית, דרך הפריזמה הקוגניטיבית-נוירופסיכולוגית.
6,665 מילים (כ-20.5 עמודים), 6 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה הסוקרת חמישה מאמרים אמפיריים בנושא מודעות בכלל ומודעות עצמית בפרט, שעשו שימוש בשיטות של הדמיה מוחית,  כגון fMRI ו- PET, או בסטימולציה מוחית באמצעות TMS. המאמרים מקיפים ומורכבים, רציניים ביותר בתחום הנוירופסיכולוגיה והתפרסמו במגזינים הנחשבים. עיקר עיסוקם הוא בקורטקס הפרה-פרונטלי ובפונקציות שלו בתפקוד האנושי, אולם גם באזורי מוח סמוכים אליו. בסיום  העבודה מובאת ביקורת מפורטת על שיטות המחקר ומערכי המחקר שנסקרו.

מתוך העבודה:
מודעות היא מושג סבוך. כפי שדיבר על כך Zeman (2001), נהוג לייחסה לשלושה מובנים: (1) מצב ערות; (2) חוויה; ו- (3) מצבים מנטליים. ואולם, בהתייחס למושג מודעות עצמית, המצב סבוך אף יותר- גם כאן אומר Zeman שנהוג להתייחס למספר משמעויות: (1) מועדות למבוכה במצבים חברתיים; (2) היכולת לאתר את תחושתנו ולהיזכר בפעולותינו האחרונות; (3) הכרה עצמית; (4) המודעות למודעות; ו- (5) ידע עצמי במובן הרחב ביותר.
במובן הראשון- מודעות עצמית כמועדות למבוכה בפני אחרים- מתייחס Zeman לתחושה של "התעוררות" בנוכחות אחרים. כך, אנחנו מודעים, למעשה, למודעות של אחרים אלינו. מתוחכם ככל שיהיה שימוש זה במושג מודעות עצמית, אומר Zeman, המחקר עוד צריך להוכיח את הנחת הבסיס הזו בדבר הקשר בין מודעות לעצמי ומודעות לאחרים. מחקר מעניין למדי בהקשר זה הנו המחקר של Ochsner et al. (2005), אשר מתבסס בדיוק על ההנחה שההבדל בין "מודעות עצמית" ובין "מודעות לאחרים" אינו כה גדול כפי שהוא עשוי להשתמע.
 
עבודה מס' 67623 SHOPPING CART DISABLED
דינאמיקה קבוצתית וחשיפה עצמית , 2009.
ניתוח תופעת החשיפה עצמית בין חברי הקבוצה.
4,016 מילים (כ-12.5 עמודים), 13 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הנושא אותו בחרתי להציג בעבודה זו הינו דינאמיקה קבוצתית תוך התמקדות בתופעת החשיפה עצמית, תופעה זו מוצגת על סמך התנסותי האישית בקבוצה.
החשיפה העצמית אשר מהווה נקודת מפנה אישית ובין אישית בחיי הקבוצה וחבריה, נבחנה על סמך ניתוח אירוע חשיפה עצמית שהתרחש בתחילת המפגשים של הקבוצה תוך בחינת השלכותיה האישיות והבין אישיות על המעורבים באינטראקציה הקבוצתית. בעבודה זו השתדלתי לתת תמונה כוללת של המתרחש, מזווית ניטראלית. אך הדבר לבטח לא היה קל כיוון שהייתי חלק אינטגראלי מן הקבוצה וכי ההתרחשויות היו רבות ומורכבות.
ראוי לציין שהבחירה בנושא זה נבעה משיקולים אישיים ומקצועיים. חשיפה עצמית שפירושה נכונותו של האדם לחלוק מידע אישי אודות עצמו עם האחרים מזוהה בספרות המקצועית כהתנהגות חברתית משמעותית ליצירתם, העמקתם ואף סיומם של יחסים אינטימיים בין אישיים. נוכחתי כי העמקת ההבנה והחקירה של תופעת החשיפה העצמית חשובה ורלוונטית לתחום העבודה סוציאלית. ברמה האישית הן על סמך ניסיוני בעבר בקבוצות והן בשל חזוני להקים ולהנחות קבוצות בעתיד מצאתי עניין רב בהעמקת הלימוד בנושא זה.
בחלקה הראשון של העבודה תוצג סקירת ספרות בנושא הדינאמיקה הקבוצתית והחשיפה העצמית. בהמשך יתואר אירוע חשיפה עצמית בצורה עובדתית נטולת פרשנות אישית. כמו כן תיעשה אינטגרציה בין החומר התיאורטי לבין המתרחש בקבוצה, ולאחר מכן יוצגו המסקנות מחוויית הלמידה על התהליך הקבוצתי בהקשר לנושא. לבסוף אסכם את החוויות האישיות שלי מכתיבת העבודה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א :סקירה ספרותית
פרק ב: תיאור וניתוח התופעה
פרק ג:  סיכום
פרק ד :מסקנות
רשימה ביביליוגרפית

מתוך העבודה:
הקבוצה מקיימת בתוכה מגעים, קשרים, תלות הדדית ומערכות של יחסי גומלין בין חבריה. חברי הקבוצה מתנסים בחוויות ואינטראקציות חברתיות המאפשרות לפרטים בה ללמוד על עולמם הפנימי והחברתי. חשיפה עצמית מהווה יסוד ראשוני בטיפול, הינה זרז חשוב בפיתוח ושינוי מערכות יחסים והיא חיונית באינטראקציה הקבוצתית (יאלום, 2006). הבהרת הגורמים המשפיעים על בניית מערכות יחסים בקבוצה חשובה על מנת להביא לרווחת הפרט בקבוצה ולהצלחת התהליך הקבוצתי. הצלחה בעבודה הקבוצתית מתייחסת לאימון ההדדי שנוצר בקבוצה, להיענותו של הפרט לאחרים ולשיפור יכולותיו ליצור אינטראקציות אינטימיות עם החברים בקבוצה (Mackenzie, 1990).
 
עבודה מס' 69468 SHOPPING CART DISABLED
אופטימיות, מגדר והכשלה עצמית, 2011.
העבודה עוסקת בקשר שבין אופטימיות לבין הנטייה להכשלה עצמית בהיבט מגדרי.
5,347 מילים (כ-16.5 עמודים), 21 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אנשים נוטים, כמעט באופן מכוון, להגן על הערכתם העצמית, על הדרך בה הם חושבים, מרגישים ומתנהגים. דרך אחת להגנה כזו היא על ידי הכשלה עצמית, חוקרים רבים מתארים את ההכשלה העצמית כסוג של תכסיס אסטרטגי, המספק אפשרות לנטרל את האיום שבכישלון (Berglas & Jones, 1978; Kolditz & Arkin, 1982; Snyder 1990 cited in Tice, 1991). לרוב, כאשר נרצה להגן על ההערכה העצמית נעדיף לבחור אסטרטגיה של הימנעות מאשר פעולה. סקירת הספרות מראה, כי החוקרים אינם תמימי דעים בנוגע לדרך שבה מוגדרת הכשלה עצמית, מניעים המובילים אנשים להכשלה עצמית וההבדל המגדרי. גברים מוכנים לעסוק יותר בהתנהגות של הכשלה עצמית (McCrea, Hirt & Milner, 2008; Rhodewalt, Shepperd & Arkin, 1989), כאשר לעומתם נשים נוטות להתייחס להכשלה עצמית באופן שלילי יותר מאשר גברים  (Hirt, 1991, 2003). מחקר זה בוחן את הקשר שבין אופטימיות להכשלה עצמית, תוך בחינת ההבדלים המגדריים (נשים וגברים).

במחקר השתתפו 89 משתתפים, 51 גברים ו-37 נשים, משתתף אחד לא השיב בנושא מינו. גיל המשתתפים נע בין 22 ל 64.
המשתנה הכשלה עצמית (Self handicapping), נבדק באמצעות שאלון (שאלות 1-19) מתוך Rhodewalt, F., (1990)
המשתנה אופטימיות (Optimism), נבדק באמצעות שאלון (שאלות 20-29) מתוך Scheier, M. F. Carver, & Bridges, (1994).
השאלון השלם מונה עשרים ותשע שאלות.

תוכן עניינים:
תקציר
1. מבוא
2. סקירת ספרות
אופטימיות - הגדרה
אופטימיות ומגדר
הכשלה עצמית - הגדרה
מדוע נבחר בהכשלה עצמית
מחיר ההכשלה העצמית
הכשלה עצמית ומגדר
הקשר בין אופטימיות להכשלה עצמית
מטרת המחקר
3. שיטה
אוכלוסיית המחקר
כלי המחקר
הליך המחקר
4. תוצאות
הקדמה
נתונים תיאוריים
בדיקת השערות
5. דיון
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

מתוך העבודה:
המונח אופטימיות נטבע לראשונה במאה השמונה-עשרה ע"י פון לייבניץ (1714 (Von Leibniz G.W,‏ ונגזר מהמילה הלטינית Optimus (הטוב ביותר). אופטימיות היא נטייה כללית לצפות לתוצאות חיוביות, או האמונה כי יקרו יותר דברים טובים מאשר רעים בחייו של האדם (Scheier & Carver, 1993 cited in Patton Bartrum & Creed, 2003).
 
עבודה מס' 65303 SHOPPING CART DISABLED
איסורים והיתרים על התאבדות והקרבה עצמית ביהדות ובאסלאם, 2005.
השתלשלות האיסורים וההיתרים שניתנו להתאבדות ולהקרבה עצמית.
5,690 מילים (כ-17.5 עמודים), 14 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה לבדוק נושא השנוי במחלוקת בדתות האסלאמית והיהודית והוא מעשי ההתאבדות וההקרבה עצמית של יחידים ושל רבים. ישנה הבחנה דקה בין איסורים על התאבדות, ולבין היתר התאבדות ואף עידוד לכך. החובה למסור את הנפש, עדיין יכולה להכיל בתוכה את האיסור על התאבדות, ולכן כשבדקתי את הנושא לעומקו, נתקלתי לא פעם באי בהירות ובבלבול מצד אנשי הדת בהכריעם האם מעשה ההתאבדות/הקרבה עצמית הינו מוצדק? ואיך בדיוק החובה על מסירת הנפש מכילה בתוכה את האיסור לכך? בנוסף, תשאל השאלה מהו היחס בין פעולת ההקרבה העצמית, לבין הקורבן בשתי הדתות?
עבודה זו תנסה לבדוק את השתלשלות האיסורים וההיתרים שניתנו להתאבדות ולהקרבה עצמית, מן הכתבים הקדומים ביותר (קוראן ומקרא), ועד לימינו אלו. ישנה חשיבות היסטורית ודתית להבנת הפרשנויות שניתנות בכל דור לכל נושא ההתאבדות ההקרבה העצמית וההבדלים ביניהם.
המעניין בעבודה זו, הוא לראות באילו מקרים כן מתירים התאבדות והקרבה עצמית ובאילו מקרים מוכל עליו איסור מוחלט. ניתן יהיה לראות שבהרבה מן המקרים הפרשנים ואנשי הדת מהלכים על חבל דק מאוד, בהכריעם לגבי האיסורים או ההיתרים לכל נושא ההתאבדות וההקרבה העצמית, ובחלק מן המקרים הסוגיה איננה נפתרת במלואה.
עבודה זו באה לבדוק את הדומה והשונה בנושא ההתאבדות וההקרבה העצמית בין הדת היהודית לאסלאמית. בשתי הדתות, כאשר ישנו ניסיון להצדיק מקרה מסוים של נטילת החיים על ידי עצמך, הפעולה מוסברת כהקרבה עצמית, ואילו התאבדות מובאת בדרך כלל כמושג שלילי, הרבה פעמים ככזה המעיד על בעיות נפשיות מסוימות של אותו אדם אשר ביצע את ההתאבדות. לכן, ישנה חשיבות לביקורת על הכתובים ועל הסמנטיקה שבהם.
ביהדות ישנה תפיסה שבכל פעולה של מצווה, יש בה מין ההקרבה, כאשר ההקרבה האולטימטיבית היא ההקרבה של אינסטינקט החיים. לאדם חובה של הקרבה עצמית בשלוש עבירות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. נראה כי משמעות אמירה זו היא לצמצם את חובת ההקרבה העצמית, ולהבדילה מן ההתאבדות. ישנו הגיון מסוים, שעל עבירות שיש בהן עונש מוות, תהייה חובת הקרבה עצמית. אך, ניתן יהיה לראות שלא תמיד קל לקבוע האם ההתאבדות/הקרבה עצמית נעשתה בגלל הרצון שלא לעבור על שלוש עבירות אלו.
באסלאם החובה להקרבה עצמית רחבה יותר. למחמד היה קושי להציג את תפיסת העולם שאחרי, בה החיים הם פרוזדור לחיי הנצח בגן העדן (או בגיהינום). לפיכך, הציג מחמד את תפיסת השהיד, שהיא המוכנות למות למען אללה ולקידומה של דת האסלאם. בקוראן ישנן התייחסויות רבות המהללות את נושא השהיד, עם זאת תפיסה זו עברה שינויים רבים במהלך השנים, ואותם גם אנסה להראות בעבודה זו.


מתוך העבודה:
בבחינת מקורות ההלכה בנושא התאבדות יש צורך להתחיל בראש ובראשונה עם ניסיונות ההתאבדות של הנביא מחמד. על פי מסורת החדית', גבריאל ביקר את מחמד פעמיים. הפגישה הראשונה הסתיימה עם בריחתו של מחמד לחדיג'ה (אשתו). אולם, לפני הפגישה השנייה, מחמד פחד עד כדי כך שהוא נסה להתאבד על ידי זריקת עצמו מצוק. המלאך עוצר אותו ברגע האחרון ואומר: "הוי מחמד, אני גבריאל ואתה שליח האלוהים". ובכך נמנעת התאבדותו של הנביא מחמד(1).
----------------------------------------------------------------------
1. איתן קולברג, עורך, התאבדות והקרבה עצמית במסורת האסלאם, (ירושלים: המכון ללימודי אסיה, 1987).
 
עבודה מס' 70356 SHOPPING CART DISABLED
השפעת לימודים אקדמיים על תחושת חוללות עצמית , 2014.
המחקר הינו מחקר כמותני אשר בדק את השפעת הלימודים האקדמים על תחושת הערך העצמי והחוללות עצמית של הסטודנט.
4,762 מילים (כ-14.5 עמודים), 8 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סטודנטים רבים ברחבי העולם מרגישים לעיתים כי הם קורסים תחת הלחץ הרב המופעל עליהם באקדמיה. מלבד גורמים יום יומיים המטרידים את מרבית האוכלוסיה כגון לחצים משפחתיים ולחצים כלכליים (שילוב עבודה קבועה עם לימודים), על הסטודנטים מופעל גם לחץ לימודי הכולל בתוכו מערכות שעות עמוסות, ימי לימוד ארוכים, ריבוי מטלות, לוחות מבחנים צפופים וכו'. מחקרים בארץ ובעולם מלמדים כי אחוז הסטודנטים העובדים במהלך לימודיהם נמצא במגמת עלייה (קריב והיימן ,2004). מצבי לחץ כאלו עלולים לגרום לסטודנט לשקוע בדיכאון וכתוצאה מכך, להפחית את אמונתו בעצמו לבצע מטלות מסויימות, בעיקר לימודיות. בחרתי לחקור נושא זה מהסיבה כי אין מספיק מחקרים המתמקדים בנושא הספציפי של סטודנטים (ללא הבדל בין דת, מגדר או תעסוקה) באקדמיה המתמודדים עם לחץ העלול ליצור דיכאון וכתוצאה מכך שינוי בתפיסת החוללות העצמית. תופעה זו מחייבת מחקר מעמיק וסקירת הגורמים לה. באמצעות הכרה והבנת התופעה ניתן יהיה להתמודד עימה ביעילות ולפתח תוכניות לימוד חדשות או שיפור שיטות לימוד קיימות, כגון: בניית תוכניות לימודים חדשות, קיצור ימי לימודים, פריסת לוחות מבחנים על זמן רב יותר, צמצום המטלות הנדרשות מהסטודנט, העלאת מוטיבציה, עריכת סדנאות התמודדות וכו'.

שאלונים הועברו ל- 60 סטודנטים במהלך תואר ראשון, בין השנים א' עד ג'. השאלון הורכב מתוך ארבעה שאלונים קיימים ומרקע דמוגרפי של הסטודנט:
חלק א': שאלון פרפקציוניזם
חלק ב': שאלון לחץ נתפש
חלק ג': שאלון דיכאון
חלק ד': חוללות עצמית

תוכן העניינים:
מבוא
שיטת המחקר
נבדקים
כלי המחקר
הליך
ממצאים
דיון
רשימת מקורות
נספח: השאלון

* הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובצי ה-SPSS.

מתוך העבודה:
חוללות עצמית כפי שהוזכרה במחקרו של Bandura (כפי שצוטט בספרה של כ"ץ 2011, עמ' 19) "היא אמונה ביכולת לבצע משימה". הגדרה נוספת היא כי חוללות עצמית היא "אמונות ביכולת האנושית לגייס מוטיבציה, משאבים קוגנטיביים ומהלכי פעולה הדרושים לשליטה בדרישות משימה" (בנדורה אצל כ"ץ, ,2011 עמ' 19). חוללות עצמית היא למעשה תהליך של הערכה, שיפוט ושליטה אשר בסופו נקבע איך אדם מרגיש, חושב ופועל (כץ, 2002).
 
עבודה מס' 67197 SHOPPING CART DISABLED
קשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות, 2007.
בדיקת הקשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות במחלקות כירורגיות בבית חולים תוך כדי התייחסות לגורמים כגון פרטים דמוגרפיים (גיל, מין, מצב משפחתי וילדים) וגורמים אחרים (כמו ותק בעבודה וסוג מחלקה).
4,830 מילים (כ-15 עמודים), 26 מקורות, 439.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לחצי עבודה בקרב אחים ואחיות בייחוד בתקופה של שינויים חברתיים, ארגוניים, סביבתיים ופוליטיים, מדאיגים לא רק את האחים והאחיות עצמם אלא גם את המנהלים ואת החברה שהאחים ואחיות משרתים. מודעות זו מתחדדת על ידי העובדה שלחץ הפוגע בתפקוד הוא 'תענוג' יקר. לחצי עבודה מעורבים לעתים קרובות בירידה ביעילות הארגון, תחלופת עובדים גבוהה, היעדרות מטעמי מחלה, ריבוי תאונות עבודה, רמת וכמות שירות נמוכות, ייקור עלויות הטיפול הרפואי וירידה בסיפוק בעבודה.
תפיסת מסוגלות עצמית (Self-Efficacy) שפותחה ע"י Bandura  ב-1986 היא משתנה אשר מייצג תפיסת יכולת אישית להשגת מטרה רצויה.
ציפיות תוצאה מתייחסות להערכתו של הפרט, שנקיטת פעולות מסוימות יובילו להשגת המטרה הרצויה. ציפיות מסוגלות העצמית מתייחסות להערכת הפרט את יכולתו לבצע את הפעולות הללו. המסוגלות העצמית אינה מתייחסת למיומנויות של הפרט בפועל אלא להערכתו של הפרט את יכולתו לבצע התנהגות באמצעות אותן מיומנויות (Bandura, 1977; Lowe, 2002).
שיפור ועידוד של תחושת מסוגלות העצמים יכולים להעלות את הערכה העצמית של העובד  וכתוצאת מכך להפחית את תופעת השחיקה
(Jackson, Schwab, & Schuler, 1986; Jayaratne & Chess, 1986;
Vrugt, 1995).

מטרת העבודה: לבדוק את הקשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות במחלקות כירורגיות בבית חולים תוך כדי התייחסות לגורמים מסוימים כגון פרטים דמוגרפיים (גיל, מין, מצב משפחתי וילדים) וגורמים אחרים (כמו ותק בעבודה וסוג מחלקה).

שיטות: בקרב 40 אחים ואחיות חולק שאלון הנבדק במחקרים רבים שנקרא BURNOUT MEASURE  (מתורגם לעברית) שמתייחס לשלושה אספקטים של שחיקה: פיזי, רגשי ושכלי.
בתחילת השאלון ניתנה התייחסות לפרטים דמוגרפיים כגון: גיל, מין, כמות הילדים, מקום העבודה (מחלקה) וותק במקצוע.
יחד איתו חולק שאלון שבודק את תחושת מסוגלות העצמית הנקרא:
The General Self-Efficacy Scale (GSE)
במחקר שביצעתי נמצא שאחים מעט  פחות שחוקים מאחיות ואנשים חדשים במקצוע מדווחים על רמת שחיקה גבוהה יחסים לעומת ותיקים. כמו כן גברים מדווחים על מסוגלות עצמית גבוהה יותר מנשים.
נמצא גם קשר בין  תחושת מסוגלות העצמית של הנבדקים לבין רמת השחיקה. ההבדל לא נמצא בין אחים ואחיות בעלי מסוגלות עצמית גבוהה ובינונית.
המסקנה המרכזית אליה אני מגיע היא שאין הבדלים מהותיים בין גורמי לחץ ושחיקה של אחים ואחיות ועובדים אחרים. עומס עבודה רב, העדר שליטה, העדר הרגשת משמעות, סביבה חברתית לא תומכת, וכל יותר גורמי הלחץ והשחיקה, נמצאים עקרונית גם בסביבת עבודת אחים ואחיות  וצריך להחזיק את כולם 'על אש קטנה', כדי להימנע מתוצאותיהם השליליות.

הליך העבודה: לאחר איסוף הנתונים יבוצעו עיבודים סטטיסטיים שבעזרתן אנסה לגלות האם קיים קשר בין תחושת מסוגלות העצמית לבין רמת השחיקה בקרב הנבדקים.

מתוך העבודה:
למונח שחיקה נוסחו כמה הגדרות ואנו נתייחס לכמה מהן. מאז הכניס Freudenberger את המונח 'שחיקה' (Burnout) בשנת 1974 משתמשים בו בעיקר לתאור מצבי תשישות פיזית ורגשית שמאפייניה מתאימים בעיקר לאנשי מקצוע בתחום שירותי אנוש, כולל אלה הקשורים לתחום הרפואה. היום נוטים לראות בשחיקה צורה מיוחדת של לחץ בסביבה מקצועית או של השפעות לחץ על הפרט. לפי לזארוס ופולקמן לחץ נוצר כאשר הפרט מרגיש שדרישות הסביבה גוברות על יכולת ההסתגלות שלו, ויש לכך השלכות פסיכוביולוגיות שליליות (3). לעתים קרובות משתמשים ללא אבחנה מדויקת במושגים 'לחץ', 'תשישות', 'עקה' ו 'שחיקה'.
 
עבודה מס' 62678 SHOPPING CART DISABLED
ידע, מסוגלות ואחריות של מורים והזכות לחנך לערכים מחייבים, 2004.
הצעה למחקר כמותי הבודק את הקשר בין ידע, מסוגלות ואחריות של מורים לבין עמדתם בדבר הזכות לחנך לערכים מחייבים.
2,389 מילים (כ-7.5 עמודים), 10 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שאלת המחקר
האם קיים קשר בין תחושת המסוגלות והאחריות (הכללית- חינוכית ולימודית) של המורים לבין תחושת המסוגלות והאחריות שלהם לחנך לערכים מחייבים?

השערות המחקר
2.1  השערה ראשונה
יימצא קשר בין רמת תחושת המסוגלות הכללית של המורים לבין תחושת המסוגלות שלהם לחנך לערכים מחייבים.
2.2  השערה שניה
יימצא קשר בין רמת תחושת האחריות הכללית של המורים לבין תחושת האחריות שלהם לחנך לערכים מחייבים.

מטרת המחקר
לבחון ברמה התיאורטית וברמה המעשית את הקשר בין תחושת המסוגלות והאחריות (הכללית - חינוכית ולימודית) של המורים לבין תחושת המסוגלות והאחריות שלהם לחנך לערכים מחייבים.
  * לשם כך, אסקור ברקע התיאורטי את הנושאים הבאים: חשיבת מורים; ידע המורה; תחושת מסוגלות עצמית של המורה; מטרות החינוך כמבוא לפולמוס בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים ע"י אנשי חינוך. (ראה סעיף 9 תמצית סקירת הספרות)
  * ברמה המעשית: ביצוע מחקר כמותי באוכלוסיית מורים (30 נחקרים מורים), כדי לבדוק את רמת תחושת המסוגלות והאחריות (הכללית- חינוכית ולימודית) שלהם לעומת רמת תחושת המסוגלות והאחריות שלהם לחנך לערכים מחייבים.

תוכן העניינים:
1. שאלת המחקר
2. השערות המחקר
3.  מטרת העבודה
4. הגדרת המשתנים
  4.1  הגדרת המשתנים הבלתי-תלויים - מסבירים
  4.2  הגדרת המשתנים התלויים - מוסברים
5. נבדקים
6. כלים
  6.1. מבנה השאלון
     6.1.1. חלק א': תחושת מסוגלות
     6.1.2. חלק ב': תחושת אחריות
7. הגדרת המשתנים
  7.1. המשתנים הבלתי-תלויים - מסבירים
  7.2. המשתנים התלויים - מוסברים
8. דרכי עיבוד נתונים
  8.1 לצורך בדיקת השערה ראשונה
  8.2 לצורך בדיקת השערה השניה
9.  תמצית סקירת ספרות
  9.1 חשיבה של מורים
  9.2. השפעתו של המורה
  9.3  המעשה החינוכי
  9.4   גישות בשאלת החינוך לערכים מחייבים
     9.4.1. דעת תדמור
     9.4.2.   דעת קליינברגר
     9.4.3. דעת ע. סימון
     9.4.4  דעת ס. יזהר
10. ביבליוגרפיה
נספח א' שאלון למורה: תחושת מסוגלות עצמית ותחושת אחריות
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 48 :: [עמוד 1 מתוך 6]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 :: עמוד הבא >>