היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 75
עבודה מס' 67486
באיזו מידה שסעים אתניים מהווים מכשול להיווצרות ויציבות המשטר הדמוקרטי?
4,133 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69702
איך וכיצד ההסכם לנרמול היחסים בין טורקיה לארמניה בשנת 2009 משפיע על קונפליקט נגורנו-קרבאך?
2,885 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66889
סקירה של שתי תיאוריות והשוואה בינהן.
1,614 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70124
האם סרטי מיוזיקל ישראלים משנות ה-70 מעצימים סטריאוטיפים אתניים ופער עדתי או מציעים חיזיון שוויוני אוטופי?
9,936 מילים (כ-30.5 עמ'), 28 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61347
סקירת המשברים השונים ביחסי המיעוט הערבי עם מדינת ישראל.
5,619 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61304
עבודה החוקרת את בעיית זהותו של המיעוט הדרוזי בישראל.
4,921 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61392
בחינת הפערים בריבוי הטבעי של העדות השונות המרכיבות את בני המיעוטים באוכלוסית מדינת ישראל.
5,649 מילים (כ-17.5 עמ'), 29 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61306
עבודה המנסה לעמוד על הסיבות למיעוטם של שטחים פתוחים עירוניים ולהצביע על מגמות עתידיות להגדלתם של שטחים מסוג זה.
7,448 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61551
התפתחותו ומשמעותו של המושג "קיפוח המיעוט" ובחינת התקיימותו באי חלוקת דיווידנד.
1,609 מילים (כ-5 עמ'), 27 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 75