היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67062
בחינת שיטת הייצור העדיפה בחברת 'גלגלים' וחישוב כדאיות ההשקעות בחברת WHITE בע"מ.
4,300 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61077
שימוש במידע פיננסי לתמיכה בהחלטות תפעוליות עסקיות וקבלת החלטות בתחום המימון.
4,480 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 60451
מהי למידה חקרנית, עיקרי השיטה, שלבים, מאפיינים, מטרות, יתרונות וחסרונות, תפקיד המורה.
2,340 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 60529
שינוי במטרות הוקף ממוסד המעניק צדקה וסיוע למוסד המשרת אינטרסים אישיים של התורמים ומנהליו.
6,918 מילים (כ-21.5 עמ'), 38 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60361
עריכת מחקר באמצעות ראיונות באוכלוסיות הדרוזית והנוצרית.
4,452 מילים (כ-13.5 עמ'), 24 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 66469
מחקר שנערך בקרב עובדי היי-טק במטרה לבדוק האם לחץ ושחיקה קשורים לפעילות בשעות הפנאי.
9,403 מילים (כ-29 עמ'), 31 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60794
בחינת החברה במטרה להמליץ לחברה כיצד לעמוד ביעדיה.
3,983 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60342
עבודת מחקר (כמותית ואיכותית) על הקו הפתוח במשרד החינוך. העבודה בוחנת את מטרות הקו הפתוח ואת הפרקטיקה שלו.
6,617 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60644
עריכת מחקר באמצעות שאלונים במטרה להמליץ לחברה בנושא זה.
12,883 מילים (כ-39.5 עמ'), 39 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100