היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 75
עבודה מס' 60266
יתרונותיו של המחקר הפרשני, (מחקר הפעולה) על פני המחקר המערכתי רפראט לשיעור "גישות פרשניות במחקר"
1,530 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 67924
סקירת מחקרים בנושא ומחקר כמותי שנערך על מדגם של צוות רפואי.
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68645
בחינת הקשר בין הדברים באמצעות סקירת מחקרים ומחקר כמותי.
9,300 מילים (כ-28.5 עמ'), 65 מקורות, 519.95 ₪
עבודה מס' 66227
תיאור קבלת ההחלטות בתחום החינוך המיני בישראל, תוך בחינת התמודדותם של מקבלי החלטות בין שנים 1973-2005. המחקר משלב מגוון שיטות מחקר איכותניות וכמותניות: ניתוח היסטורי, סקר סטטיסטי, ריאיונות אישיים וניתוח תוכן כמותי.
65,535 מילים (כ-201.5 עמ'), 380 מקורות, 846.95 ₪
עבודה מס' 66961
עבודה הבוחנת גורמים אפשריים לירידה בתפקוד העובדים - מחקר כמותי בשילוב מחקר איכותי.
31,449 מילים (כ-97 עמ'), 250 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69624
דיון בנושא "מסחר של גזי חממה" ומחקר כמותי שכולל חישוב טווח המחירים של מכסת זיהום.
23,369 מילים (כ-72 עמ'), 20 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70588
השוואה בין גברים ונשים דתיים וחילונים - מחקר כמותי, הכולל העברת שאלונים וניתוח בתכנת SPSS.
3,213 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 10315
סקירת התפתחות בעית הפליטים ומימדיה, כמות הבורחים, המניעים וסממני הבריחה,מגמת פניהם וההשפעות עד ימנו.
3,913 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 10442
כיצד משפיעה כמות הגרויים והקשר בין הילד להורים על הקשיים בתקופת ההתבגרות.
2,746 מילים (כ-8.5 עמ'), 11 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 75