היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70190
סקירת מספר מקורות בנושא.
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 63536
הציונות הדתית לעומת הציונות הכללית ביחסן אל ירושלים.
7,065 מילים (כ-21.5 עמ'), 33 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69032
בחינת התעמולה האמריקאית כפי שהיא מתבצעת במזרח התיכון מתחילת "המלחמה בטרור" ועד ימינו (2010).
6,701 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67554
בחינת השיח סביב המזרחי כפי שהוא מוצג בסרטים "מאחרוי הסורגים" ו- "שחור" אל מול השיח ההגמוני הקיים.
2,465 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65275
כיצד יתמודד המזרח התיכון עם מודל בסגנון ה- MAD?
7,398 מילים (כ-23 עמ'), 26 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 70557
מהו הדימוי של אמריקה בעיני יהודי מזרח אירופה בעשורים האחרונים של המאה ה-19?
8,179 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 60896
בחינת הגורמים השונים (גורם הנפט; התמיכה בעם היהודי ובמדינת ישראל; המלחמה הקרה; האינטרס בהשגת הסדר במזרח התיכון) ודיון בהשלכותיהם על המדיניות האמריקנית.
4,831 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 68868
בחינת הרפורמה בחינוך ילדי היהודים במזרח אירופה במאה ה- 19 כחלק מתהליכי המודרניזציה שעברו במאה זו תחת השלטון הרוסי.
2,449 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67911
הצגת המאבק המזרחי בישראל מקום המדינה ואילך, תוך ציון המאפיינים הבולטים להצלחת מאבק זה ובפוליטיקה בכלל.
6,966 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100