היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68631
מחקר שבוצע בשכבות א'-ו' במטרה לבחון באיזה מידה השעות אלה מיושמות ומשפיעות על התקדמות התלמידים בשכבות השונות ובמקצועות שונים בבית הספר.
11,004 מילים (כ-34 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68822
בדיקת עמדות של הורים מול תלמידי כיתות ט'; הורים מול תלמידי כיתות י"ב; ותלמידי כיתות ט' מול תלמידי כיתות י"ב לגבי שילוב המחשב בהוראה.
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 44 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69131
ניתוח שני שירי ילדים והעברה להוראה לתלמידי כיתה ב'.
1,224 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 32585
סקירת נושא העליה, קשיי הסתגלות העולים, הפתרונות לעתיד, כולל ראיון עולה חדש - תלמיד בבית ספר.
2,236 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 68808
חשיבותו של הדימוי העצמי וקידומו הרגשי והחברתי של התלמיד במסגרת בית הספר.
11,058 מילים (כ-34 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 40269
העולם הדתי של אפלטון, המשטר הצבאי באתונה והשפעתו על תפיסת הרצון העצמי, רצון התלמיד והחתירה לאמת.
2,824 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70372
כיצד ניתן להעלות רווחה נפשית של תלמידים במסגרת המערכת החינוכית כדי למנוע התנהגויות סיכון.
10,539 מילים (כ-32.5 עמ'), 61 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 66059
התמודדות מנהלים עם בעיות משמעת ואלימות בכיתות הטרוגניות רגילות בבתי ספר יסודיים.
5,912 מילים (כ-18 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40293
מעורבות ההורים, תפקידם, השפעתם והתועלת לתלמיד, והחינוך האפור.
7,814 מילים (כ-24 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100