היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
פישביין
עבודה מס' 62014
הבהרת המודלים
3,039 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69447
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66293
סקירה תיאורטית ומבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחיזוי פשיטת רגל.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67218
ניתוח מעמדו של ה- Wii בין המתחרים (ע"י מודל פישביין) במטרה לחזק אותו.
3,266 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70513
תורת המכרזים ומכירות פומביות וקרטלים- ניתוח מודלים, הרחבת מודל וניתוח ספרות המשך.
3,882 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 40880
התיאוריה, תיאור המודל של בקר ומרפי, למידה וחרטה לפי אופינדז וזרבוס, תיאור מקרים, הערכת הנטיה להתמכרות והשוואת שני המודלים.
3,536 מילים (כ-11 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50401
הגדרת אסטרטגיה עסקית, סקירת המודלים של פורטר ותיאור של יישום המודל.
2,270 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40383
המודל של ראובן כהנא, גישת הנורמליזציה, ויישום המודל.
3,727 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70303
מודלים של פנסיה בהיבט הכלכלי תוך התמקדות במודל הצ'יליאני.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 27 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100