היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62014
הבהרת המודלים
3,039 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69447
התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.
5,460 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66293
סקירה תיאורטית ומבחן אמפירי לשיטת ניתוח הרב משתנים לחיזוי פשיטת רגל.
5,111 מילים (כ-15.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68480
רקע כללי, מודל כלכלי על כדאיות הטלת מס על שוק מט"ח והקשר ל"מס טובין".
4,968 מילים (כ-15.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70513
תורת המכרזים ומכירות פומביות וקרטלים- ניתוח מודלים, הרחבת מודל וניתוח ספרות המשך.
3,882 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 65955
בחינת וניתוח מודל וויטינגטון, ובדיקת רלוונטיות המודל לימינו תוך כדי סקירה של חברות שונות
6,049 מילים (כ-18.5 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40383
המודל של ראובן כהנא, גישת הנורמליזציה, ויישום המודל.
3,727 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61094
המודלים הקיימים לשם ניתוח וניבוי יכולת החברה להמשיך בתפקוד כעסק חי, וסקירה של מודל חדש שנעשה ע"י Taylor Shumway באוני' מישיגן .
8,199 מילים (כ-25 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70303
מודלים של פנסיה בהיבט הכלכלי תוך התמקדות במודל הצ'יליאני.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 27 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100