היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10140
גישה לחקר דפוסי הצבעה תוך השלכה למפלגות הגדולות כולל תמי וש"ס כמודל להצבעה עדתית.
2,425 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10174
סקירת רשויות והביקורת עליהן, מודל אודות יעילות דוחות ביקורת + בדיקה אמפירית.
8,829 מילים (כ-27 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20242
הצגת רקע תיאורתי וכלכלי, מצבים גורמי קונפליקט, תפקודו של הגבר בעבודות הבית, מודל הזמן של בקר ועוד.
5,703 מילים (כ-17.5 עמ'), 16 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20403
סקירת הנושאים אלימות והבעת רגשות, תוך נסיון להעריך מודל המנסה להפחית את האלימות ולהעלות את המוסר.
6,939 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20444
הצגת מודלים ליחסי צבא ומדינה, יחסי צבא ופוליטיקה לפני ובמהלך מלחמת של"ג.
5,137 מילים (כ-16 עמ'), 12 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 20611
מהי אינטילגנציה, מודלים להסברת מנגנון הקשב והזיכרון, תהליכי תפישה ויזואלית ושיטות אבחנה אצל תינוקות.
5,355 מילים (כ-16.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20823
בדיקת ההשערה כי ערכי ילדים משתנים כתוצאה מחשיפה לחומר פורנוגרפי במדיה האלקטרונית. העבודה מציגה מספר מודלים תיאורטיים ולאורם בודקת את השאלה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21416
בדיקת מהם תהליכי שינוי בארגון, דוג' ממוסד חינוכי תוך הסתייעות במודלים שונים.
3,456 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 21508
הצגת התוכנית וקשייה כמודל לחינוך יהודי ולזהות יהודית תוך סקירת התמורות בזהות היהודית + מחקר אמפירי.
7,829 מילים (כ-24 עמ'), 20 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100