היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60112
תיאור הטקס והחשיבות שניתן ללמוד ממנו לגבי אבטחת חייו של המלך כחלק בלתי נפרד מהצורך הקיומי של החיים התקינים.
4,470 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60166
בחינת ההיבטים השונים של חיי היהודים בעיירה בתקופה זו (כלכלה, קהילה, פוליטיקה וחינוך).
6,802 מילים (כ-21 עמ'), 6 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 67145
האספקטים השונים של תהליך ההזדקנות וסיקור הסיבות להאטה המשמעותית של תהליך ההזדקנות (תוחלת חיים ממוצעת מעל 100).
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 60054
התפתחותו של הנער אשר גדל למשפחת אומנים, והדרך בה הדבר השפיע על חייו ועל דרך עבודתו.
9,763 מילים (כ-30 עמ'), 22 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 68585
דיון בשווה ובשונה בין שני המקרים ובהתמודדות המוניציפאלית-פוליטית עם סוגיות של חיים משותפים בין שתי אוכלוסיות אתניות שונות-יריבות בעבקות מלחמה.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60173
במחקר זה נבדק מה היה תפקידה של העבודה בגטו לודז' ומה היה חלקה בהארכת חיי הגטו? מה היו ההישגים בתחום הייצור בגטו לודז'?
12,365 מילים (כ-38 עמ'), 24 מקורות, 294.95 ₪
עבודה מס' 60310
נסיון להערכת העובדות הידועות מהספרות הקדומה על כמה אירועים בחודשי חייו האחרונים של יוליוס קיסר תוך השוואת טכסטים של הסטוריונים קדומים ונסיון להסקת מסקנות מן ההבדלים שנתגלו.
11,406 מילים (כ-35 עמ'), 25 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 69298
השפעת שלושת המניעים: פיתוח קריירה, איכות החיים והתקדמות הטכנולוגיה, על שביעות הרצון מהמצב חברתי כלכלי ובהחלטת הצרכן למחזר.
3,344 מילים (כ-10.5 עמ'), 6 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60420
סקירת חייו ובחינת השאלה לאור כתביו של האיש.
8,208 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100