היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 60614
האם קיים קשר בין מהות הגדרת המושג ומרכיביו לבין תפיסתו הפילוסופית - חינוכית של ג'ון דיואי את מעורבות ההורים.
7,573 מילים (כ-23.5 עמ'), 45 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 69839
חינוך מסורתי מול חינוך פרוגרסיבי במשנתו של הפילוסוף ג'ון דיואי מתוך: "ניסיון וחינוך".
7,790 מילים (כ-24 עמ'), 15 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 65215
בחינת משנתו התיאורטית של ג'ון רולס ודיון ב-3 מבקרים מרכזיים שלו.
8,097 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64833
תרומתו החשובה של ג'ון מרשל למשפט החוקתי בארה"ב ולביסוס מעמדו של בית המשפט העליון כבורר ומבקר של פעילות הרשות המחוקקת והמבצעת (ביקורת שיפוטית). כולל סקירה של פסיקותיו החשובות ומשמעותן.
7,721 מילים (כ-24 עמ'), 4 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61020
סקירת יכולת ההשפעה של בעלי העניין והבעיות שנוצרות עקב כך.
1,658 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60267
3,672 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 223.95 ₪
עבודה מס' 63598
3,257 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 63669
5,143 מילים (כ-16 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63432
9,096 מילים (כ-28 עמ'), 16 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48