היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 65
עבודה מס' 61671
מבצע קדש , 2001
סקירה ודיון בהשפעותיו האסטרטגיות של מבצע קדש (משבר סואץ) על ישראל.
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62161
מבצע קדש , 2002
מחקר איכותי הבודק את השפעתו של מבצע קדש, משבר סואץ 1956, על מאזן הכוחות הבין-מדינתי ברמה הגלובלית, ברמה הבינערבית, וברמה הישראלית-ערבית.
14,886 מילים (כ-46 עמ'), 26 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 40067
הסיבות והתהליכים שהביאו לפריצתו (על רקע המשטר החדש במצרים), במישור האזורי ובמישור הגלובלי, ניהולו ותוצאותיו.
2,176 מילים (כ-6.5 עמ'), 10 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40566
רקע-ערב העימות, משבר סואץ, היעדים המדיניים והמטרות הצבאיות.
5,456 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68695
תיאור מאזן הכוחות והזווית הישראלית-מצרית.
6,562 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68718
בחינת התהליכים והגורמים שהובילו את שלוש המדינות להגיע למצב בו שילוב נדיר של אינטרסים מדיניים וצבאיים הובילו אותן לשיתוף פעולה צבאי, ששיאו הוא מלחמת סיני.
8,064 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 23130
העבודה בוחנת את הסיבות לתמיכה האמריקאית בישראל על רקע האירועים בזירה הבינלאומית והפנימית.
6,644 מילים (כ-20.5 עמ'), 30 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61923
השוואות והנגדות בין שני מקבלי החלטות - בן-גוריון לעומת לוי אשכול.
7,107 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20335
הצגה תיאורטית ואמפירית של השפעת מערכות הקליטה השונות על קליטת נערים יוצאי אתיופיה בשני המבצעים.
6,840 מילים (כ-21 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 65