היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי ארה"ב-ישראל ממבצע קדש עד מלחמת ששת הימים

עבודה מס' 023130

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה בוחנת את הסיבות לתמיכה האמריקאית בישראל על רקע האירועים בזירה הבינלאומית והפנימית.

6,644 מילים ,30 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

ארצות הברית היתה המדינה הראשונה שהכירה באופן רשמי בישראל. לאחר ממשל טרומן עלה הנשיא אייזנהאור, שהפגין בשנות שלטונו הראשונות יחס ניטראלי כלפי המזרח התיכון, כאשר שר החוץ שלו אף ביטא בדבריו יחס לא אוהד מפעם לפעם.
בשנת 1957 החל ממשל אייזנהאור לשנות את מדיניותו עם החלת דוקטרינת אייזנהאור, אשר הביעה יתר מחוייבות למדינת ישראל. ממשל קנדי שבא בעקבותיו הידק את היחסים עם ישראל והנשיא ג'ונסון אף הביע אהדה לישראל.
הדבר בא לידי ביטוי הן בתמיכה האמריקאית בישראל במישור המדיני והן במישור הצבאי. לשיא העויינות הגיעו האמריקאים כאשר פעלו במידה רבה כנגד ישראל לאחר מבצע קדש ולשיא הידידות הגיעו האמריקאים עם ישראל לאחר מלחמת ששת הימים.
לתהליכים אלה לדעתי שלוש סיבות עיקריות, כאשר אטען שהסיבה הראשונה הינה מערכת האינטרסים האמריקאית לכיבוש הגמוניות בשיא המלחמה הקרה שהתחוללה בשנות ה-50 וה-60. למעשה, המלחמה הקרה היתה אמורה להצדיק את תמיכת האמריקאים במדינות ערב גם מאוחר יותר, לפחות עד נפילתה של ברית המועצות והתפרקותה בראשית העשור הנוכחי, אולם היו גורמים נוספים, בעיקר בקרב הערבים, שגרמו לארצות הברית לנטות לצד הישראלי באורח מובהק.
לדעתי, גורמים אלה היו חוסר היציבות המדינית בארצות הערב השונות שבהן התחוללו הפיכות. במצב זה ישראל שהיתה פרו-אמריקאית ואנטי- קומוניסטית והציגה יציבות חריגה במידה רבה ממה שהיה מקובל בשנות ה-50 ותחילת ה-60 במזרח התיכון, היוותה עבור האמריקאים אלטרנטיבה מכובדת למדי, למרות שמבחינה כמותית היה שיטחה קטן ומשקלה הבינלאומי, בעיקר באו"ם, היה דל לעומת העולם הערבי. עבור ארצות הברית היתה ישראל עשויה להוות בסיס, הן לכוחותיה והן לצורכי מודיעין - דבר שאכן היה.
הסיבה השלישית לטענתי לשינוי היחס האמריקאי לטובת ישראל, הינו בלובי היהודי בארצות הברית ובשינוי המימשל באותם ימים מרפובליקני [אייזנהאור] לדמוקרטי [קנדי וג'ונסון].
לצורך הוכחת טענתי, אציג בפרק הראשון את קיצור תולדות יחסי ארצות הברית - ישראל בשנים 1967-1956. בפרק השני אתמקד במלחמה הקרה ובמערכת האינטרסים שהיו לארצות הברית על רקע מלחמה זו. הפרק השלישי יציג את היתרון היחסי של ישראל עבור ארצות הברית, על רקע אי-יציבותן של מדינות ערביות ועוצמתה של ישראל והפרק הרביעי ידון בביסוס יחסי ישראל וארצות הברית. את מסקנותי אביא בסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא


פרק ראשון: קיצור תולדות יחסי ארצות הברית - ישראל בשנים 1967-1956
1.1. עד מבצע קדש
1.2. ממבצע קדש ועד החזרת סיני
1.3. דוקטרינת אייזנהאור
1.4. מממשל קנדי ועד 1966
1966 .1.5 עד תום מלחמת ששת הימים
פרק שני: המלחמה הקרה והשלכותיה
פרק שלישי: היתרון היחסי של ישראל עבור ארצות הברית
פרק רביעי: ביסוס יחסי ישראל - ארצות-הברית ומשמעותם

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

א. גלבוע, ארצות הברית - ישראל, (תרגום: י. ארגמן), משרד הבטחון
ההוצאה לאור, תל-אביב, 1993.
מ. דורמן, בכף הקלע, הקבוץ המאוחד, תל-אביב, 1960.
מ. דיין, יומן מערכת סיני, עם הספר, תל-אביב, 1965.
י. הראל, המצביא והמדינאי משה דיין, מוקד, תל-אביב, 1968.
ע. זהר, פילגש במזרח התיכון, דביר, תל-אביב, 1994.
מ. יזהר, ארצות הברית והמזרח התיכון, עם הספר, תל-אביב, תשל"ד.
פ. סיל, אסד, מערכות/ משרד הבטחון, תל-אביב, 1993.
ו.ב. קוונדט, עשור של החלטות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, 1980.
א. ול. קוקבורן, יחסים מסוכנים, (תרגום: י. אשכול), ספרית מעריב, תל-אביב, 1992.
א. קיסרי, בגידות המימשל האמריקני בישראל, המרכז לחינוך ותרבות, תל-אביב, 1962.
G.C. Alroy, The Kissinger Experience: American Policy in the Middle East, Horizon Press, New York, 1975.
J.S. Bedeau, The American Approach to the Arab World, Harper Row, Publishers, New York, Evanston and London, 1968.
Ben-Zvi, The United States and Israel, Columbia University Press, New York, 1993.
W. Blitzer, Between Washington and Jerusalem, Oxford University Press, New York - Oxford, 1985,
A. Dawisha, "Egypt", In: Y. Sayigh A. Shalim, (eds.), The Cold War and the Middle East, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 27-47.
F. Dixon, U.S. - Israeli Relations During the Decade 1948-1958, University of Virginia Ph.d., Michigan, 1960.
Y. Feintuch, U.S. Policy on Jerusalem, Greenwood Press, New York. Wstport, Connecticut. London, 1987.
E. Karsh, "Israel", In: Y. Sayigh A. Shalim, (eds.), The Cold War and the Middle East, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 156-185.
N. Safran, Israel the Embattled Ally, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1981.
Y, Sayigh, "Jourdan", In: Y. Sayigh A. Shalim, (eds.), The Cold War and the Middle East, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 102-124.
D. Schoenbaum, The United States and the State of Israel, Oxford University Press, New York - Oxford, 1993.
P. Seale, "Syria", In: Y. Sayigh A. Shalim, (eds.), The Cold War and the Middle East, Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 48-76.
"המזרח התיכון: נאום מזכיר המדינה ג'ון פוסטר דלאס, בפני המועצה ליחסי-חוץ, מניו-יורק, 26 באוגוסט 1995" [פרסום לעיתונות מטעם משרד המדינה, מס' 517, 26 באוגוסט 1955], בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977, עמ' 125-121 [נספח: מקור
מס' 4].
"הצהרת הנשיא אייזנהאור, 28 באוקטובר 1956", בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977, עמ' 126 [נספח: מקור מס' 5].
"תזכיר משר החוץ דלאס, אל שגריר ישראל, אבן, 11 בפברואר, 1957" עמ' 128-127 [נספח: מקור מס' 6]; "הודעת הבית הלבן על נסיגת כוחות ישראל לקווי שביתת הנשק, 17 בפברואר, 1957",בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977, עמ' 130-129 [נספח:
מקור מס' 7].
"מכתב מהנשיא אייזנהאור, אל ראש הממשלה, דוד בן-גוריון, 2 במרס, 1957",
בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977, עמ' 131 [נספח: מקור מס' 8].
"ההחלטה בענין המזרח התיכון (דוקטרינת אייזנהאור), 9 במרס, 1957", בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977, עמ' 133-132, [נספח: מקור מס' 9].
"מכתב מהנשיא ג'ון קנדי, למלך חוסיין, 11 במאי 1961", בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977,עמ' 139-137 [נספח: מקור ס' 11].
"מסיבת העיתונאים של הנשיא, ג'ון קנדי, 3 באפריל 1963", בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977,עמ' 140 [נספח: מקור מס' 12].
"המצב במזרח התיכון: הכרזה מטעם הנשיא ג'ונסון, 23 במאי, 1967", בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977, עמ' 145-143 [נספח: מקור מס' 15].
"חוק סיוע החוץ משנת 1961, כפי שתוקן ב14 ביולי, 1968, לשם מכירת מטוסי סילון לישראל", בתוך: ב. רייך וא. גוטפלד, ארצות-הברית והסכסוך הישראלי - ערבי, מערכות, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל-אביב, 1977, עמ' 151 [נספח: מקור מס' 18].

תגים:

ארצות הברית · המלחמה הקרה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי ארה"ב-ישראל ממבצע קדש עד מלחמת ששת הימים", סמינריון אודות "יחסי ארה"ב-ישראל ממבצע קדש עד מלחמת ששת הימים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.