היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
מאירועי
עבודה מס' 68126
האם בתאונה זהה מידת נורמאליות האירוע תשפיע על השיפוטים לגבי התאונה, כך שחשיפה לאירוע אבנורמלי תביא לשיפוטים מחמירים יותר של התאונה, מאשר חשיפה לאירוע נורמאלי.
4,031 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 33356
הצגת הארגון, האירוע, הבעיות העיקריות, ניתוח האירוע והצעת פתרונות.
3,884 מילים (כ-12 עמ'), 0 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 33395
הגדרת הארגון, הצגת האירוע, מבנה החברה, הבעיות העיקריות, ניתוח האירוע, הבעיות ודרכי פתרון.
2,994 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65596
השפעת אירועי יוני 1989 על יחסי ארצות הברית וסין
4,629 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68840
ניתוח של אירוע הקשור להתייעלות בהוצאות הכספיות.
6,002 מילים (כ-18.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69132
ניתוח אירוע על פי מספר תיאוריות.
1,810 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66653
ניתוח אירוע במקום עבודה.
2,752 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50180
אירועים כהוכחות לטענה, מעמד הר סיני, מות נדב ואביהו ודמותם של משה ואהרון.
2,304 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 60699
סקר שנערך על מודעות המשתתפים באירוע לנותן החסות, ובדיקה האם הקשר התקבל בחיוב ע"י הקהל.
4,479 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100