היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60615
השפעת מעמד האשה במחצית השניה של המאה ה-19 על יצירתן של אמניות בתקופה זו.
12,377 מילים (כ-38 עמ'), 29 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 60609
ניתוח מרד הבוכסרים בסין, גורמיו הכלכליים, הדתיים והלאומיים בסין הנתונה תחת לחץ המעצמות הזרות במחצית השניה של המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20.
5,957 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60608
סקירה וניתוח תרומתה של הקהילה.
16,640 מילים (כ-51 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60664
עבודה זו מעלה את הטענה כי השימוש בסמים, כהתנתקות מחברה שהסתאבה, אינו שונה מסוגים אחרים של תרבות.
7,158 מילים (כ-22 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65766
דיון וניתוח ביקורתי של היצירה
1,567 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 60757
בחינת ההתקדמות בנושא השוויון לשחורים בארה"ב מסוף המאה התשע-עשרה ועד אמצע המאה העשרים.
14,030 מילים (כ-43 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60747
דיון ביצירותיו על רקע דיון רחב יותר באמנות המחצית השניה של המאה ה . 14 -
5,516 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60559
השוני שבין הסרט הדקומנטרי בעבר לבין הסרט הדקומנטרי בשנות ה90 - ובראשית המאה ה. 21 -
10,097 מילים (כ-31 עמ'), 19 מקורות, 347.95 ₪
עבודה מס' 65402
עיכוב תהליך ההזדקנות, שיטות חדשות עקב התפתחות המדע במאה ה-21
9,530 מילים (כ-29.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100