היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 85
עבודה מס' 65225
בדיקת היעילות של התוכניות השונות לשיפור הלימודים בחינוך הבלתי פורמלי, תוך תוך התייחסות למרתון הלימודי כפי שיושם במתנ"ס "בית דני" בתל אביב.
7,977 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69288
השוואה בין תוכנית הלימודים בהוראת המקרא בית הספר הממלכתי: גן, א'- י"ב (תשל"א) לבין תוכנית הלימודים במקרא מגן הילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הממלכתי (תשמ"ה)
4,410 מילים (כ-13.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66222
האם יש הבדל בין המוצא העדתי של התלמיד לבין בחירתו את מוסד הלימודים, ובחירתו את תחומי הלימוד.
5,453 מילים (כ-17 עמ'), 38 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 32640
סקירת תאוריות ועריכת מחקר הבודק קווים בסיסיים אצל הסטודנט "המשקיען" (הלומד מעבר לשעות הלימוד השוטפות באוניברסיטה) ובנוסף הקשר בין השקעה בלימודים להצלחה
6,077 מילים (כ-18.5 עמ'), 5 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68602
הצעת הערכה לתכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגני הילדים".
7,694 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68288
בדיקת השפעתם של המשתנים הדמוגרפיים על הקשר בין תחום הלימודים ותחום העיסוק.
5,243 מילים (כ-16 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70356
המחקר הינו מחקר כמותני אשר בדק את השפעת הלימודים האקדמים על תחושת הערך העצמי והחוללות עצמית של הסטודנט.
4,762 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 61325
בניית תוכנית לימודים שתעסוק בתהליך השלום- ישראל במזרח התיכון.
2,694 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61896
מחקר הבודק כיצד משפיעה רמת האלימות של הילד והחשיפה לאלימות בטלוויזיה על הישגיו בלימודים.
10,280 מילים (כ-31.5 עמ'), 40 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 85