היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 47
עבודה מס' 64015
תופעת חדירת ביטויי דיבור לכתיבה תוך בחינת השימוש במושגים ותמלילים שונים אשר משקפים ביטויים המביעים רגשות ובהם נעשה שימוש בשכיחות גבוהה.
1,740 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 60179
כיצד התגבשה בווילנה הבנה למתרחש לאחר פלישת גרמניה לליטא ומה היו נסיבות כתיבתו של הכרוז של אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח".
5,307 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64210
סקירה של הסיבות לקשיי כתיבה והשיטות השונות בהן ניתן לטפל בבעיה זו.
8,389 מילים (כ-26 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61287
התפתחות הכתב העיברי מתקופת בית ראשון ועד ימינו אנו.
2,407 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70723
סקירת ספרות קצרה בנושא מעורבות אבות בטיפול בילדים ודרישות קריירה.
1,333 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 70724
סקירת ספרות זו עוסקת בנושא "המתת חסד" ויחסן של מדינות שונות כלפי תופעה זו.
2,439 מילים (כ-7.5 עמ'), 19 מקורות, 169.95 ₪
עבודה מס' 69897
כיצד התקבלו היצירה רובינזון קרוזו והיוצר דפו בשנים הראשונות שלאחר פרסום היצירה, ומה ניתן ללמוד מכך על התנאים הדרושים לכניסה לתוך הקאנון הספרותי?
10,672 מילים (כ-33 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40226
שאלות סגנון ומבנה,"זרם התודעה", הנשים,תמונות הנוף,הארוטיקה ויסודות אוטוביוגרפיים.
9,514 מילים (כ-29.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65242
מתי אירעו אירועי מעשה העגל, בעיקר, ועשיית המשכן שנלוותה לו, ומה הקשר ביניהם והאם ישנם פירושים שונים למעשה האלילות ?
5,675 מילים (כ-17.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 47