היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרקע לכתיבת הכרוז של אבא קובנר - לא נלך כצאן לטבח

עבודה מס' 060179

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד התגבשה בווילנה הבנה למתרחש לאחר פלישת גרמניה לליטא ומה היו נסיבות כתיבתו של הכרוז של אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח".

5,307 מילים ,8 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

הרקע לכתיבת הכרוז של אבא קובנר:
"לא נלך כצאן לטבח"
תוכן עניינים
הקדמה
מבוא
פרק א': ידיעות על הנעשה בפונאר
פרק ב': תנועות הנוער
פרק ג': התגבשות הבנה בקרב היהודים למתרחש בווילנה בסוף 1941
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

הקדמה

עם כניסת הגרמנים לווילנה ב 24 - ביוני 1941, הוצאו צווים והוטלו איסורים
שהבדילו בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה האחרת. הגרמנים חטפו יהודים,
ערכו אקציות והתוצאה הייתה רצח יהודים.
בתחילה, סברו היהודים בווילנה כי צפויים להם "רק" חיים משופעים בייסורים עד
יעבור זעם, אבל לאט לאט הבשילה בהם ההכרה, שמסע הרצח שהחל לקראת סוף
יוני 1941, הוא תחילתו של רצח שיטתי של כלל יהודי אירופה. חברי תנועות הנוער
השונות החלו לחשוב על פתרונות שונים למצב. אחד מהם הייתה התפיסה שיש
להתמרד כנגד הגרמנים, גם אם אין סיכוי להצליח. תפיסה זו התבטאה בכרוז של
אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח". הכרוז, שהוקרא בפני אסיפה של חברי תנועות
נוער ציוניות חלוציות בגטו ווילנה, היה ביטוי לכך.
בעבודה זו ננסה לראות:
כיצד התגבשה בווילנה הבנה למתרחש לאחר פלישת גרמניה לליטא?
מה היו נסיבות כתיבתו של הכרוז של אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח"?

מקורות:

פורת דינה, "הכרוז שהוקרא באחד בינואר 1942 בווילנה בפרספקטיבה היסטורית", בתוך: יד ושם קובץ מחקרים כ"ה, עמ' 77 - 101.
ארד יצחק, ווילנה היהודית במאבק ובכליון, יד ושם וספרית הפועלים 1976.
ארד יצחק, שואת יהודי ווילנה ומאבקם נוכח הכיליון (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה), אוניברסיטת תל אביב 1974.
גוטמן ישראל, מאבק בנתיב היסורים, ירושלים 1988.
גילברט מרטין, אטלס השואה, תל אביב 1986.
פרליס רבקה, תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, בית לוחמי הגטאות.
קורצ'אק רייזל, להבות באפר, ספרית הפועלים 1946.
ווילנה, בתוך: האנציקלופדיה של השואה, יד ושם וספרית הפועלים 1990, כרך ב.

תגים:

גטו · ווילנה · יהדות · ליטא · מרד · שואה · וגבורה · נאציזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרקע לכתיבת הכרוז של אבא קובנר - לא נלך כצאן לטבח", סמינריון אודות "הרקע לכתיבת הכרוז של אבא קובנר - לא נלך כצאן לטבח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.