היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 33
עבודה מס' 50860
סקירת הכתובות, תרגומן וניתוח לשוני שלהן.
5,451 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67441
בחינת ההבדל בין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון הראשונה לבין דימוי צה"ל בעיתונות הכתובה במלחמת לבנון השנייה.
7,483 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 40972
רקע, השקפות מחקריות לפענוח החרס, המחלוקות במחקר וניתוח פילולוגי של הכתובות.
4,785 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64182
בחינת סיקור חללי טרור בעיתונות הכתובה.
3,393 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69992
כיצד משתקפת אלימות מינית ופיזית כלפי נשים בתקשורת הכתובה בהתאם לסיקור מקרי אונס/ניסיון לאונס שנעשו בארץ.
4,058 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 64197
דימויי נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בישראל, בשנות ה- 90 ובשנות ה- 2000
5,161 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70390
העבודה סוקרת באריכות את יחסי הממון בין בני זוג בחיים ובמוות והשפעות הכתובה והסכם הממון על המערכת הזוגית.
18,193 מילים (כ-56 עמ'), 119 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 64523
האם קיים הבדל באופן הצגתם של נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בין שנות התשעים של המאה הקודמת לבין שנות האלפיים.
4,204 מילים (כ-13 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70226
האם אכן היה שינוי ביחס לזוגיות ההומו-לסבית בין 1994-2013?
12,553 מילים (כ-38.5 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 33