היישום אינו מחובר לאינטרנט

דימויי נשים בעיתונות הכתובה בישראל

עבודה מס' 064197

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דימויי נשים בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה בישראל, בשנות ה- 90 ובשנות ה- 2000

5,161 מילים ,26 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בעיית מעמדה של האישה נדון לאורך שנים, במסגרת תפקידה במשפחה ובמסגרת החברתית אליה השתייכה. סיבות רבות היו בבסיס הבעייתיות של הגדרה חד-משמעית בדבר מעמדה של האישה. אם בשל עדיפותם הפיזית של הגברים, ואם בשל הצורך בנייחות עקב הריון או טיפול בצאצאים, הם שגרמו לחלוקת התפקידים בין נשים לגברים. מחד, הנשים נשארו בבית לשמור, לגדל ולטפל בילדים, ומאידך, הגברים דאגו לכלכלה, ביטחון ולמעמד המשפחה.
בעבודה זו נבחן איך דמות האישה מוצגת בפרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה. בעוד שבעבר ניתן לראות כי הייתה זהות בין מעמדה החברתי של האישה לבין אופן הצגתה בפרסומות אלו, קרי בתפקידיה המסורתיים, שימוש בגופה של האישה כבאובייקט מיני אשר יצר סטריאוטיפ שלילי, הרי שכיום ההנחה היא כי נשים פחות מופיעות בפרסום שכזה ואם הן מופיעות בפרסום אזי תפקידן זהה למגמה החברתית האישה כקרייריסטית, עצמאית- הווה אומר שדרך הטקסטים הנ"ל, אפשר להבחין במגמת השינוי באופן הצגת הנשים בפרסומות.
השערת המחקר היא שקיים שינוי באופן הצגת הנשים בפרסומות למוצרי מזון בהתאם לשינוי החברתי. כלומר, הן תוצגנה יותר קרייריסטיות, עם מיניות מוחצנת יותר וכד'. אי לכך הן יכינו ארוחות מוכנות, כאשר הן לבושות בצורה אלגנטית ולא בבגדי בית.

השערת המחקר היא שקיים שינוי באופן הצגת הנשים בפרסומות למוצרי מזון בהתאם לשינוי החברתי. כלומר, הן תוצגנה יותר קרייריסטיות, עם מיניות מוחצנת יותר וכד'. אי לכך הן יכינו ארוחות מוכנות, כאשר הן לבושות בצורה אלגנטית ולא בבגדי בית.

על מנת לבדוק השערת מחקר זו יסקרו פרסומות למוצרי מזון בעיתונות הכתובה באמצעות מחקר איכותי השוואתי- בין פרסומות בשנות ה- 90 לבין הפרסומות בשנות ה- 2000.

שיטת המחקר היא תיאורית. המחקר יערך על עיתוני ידיעות אחרונות משנות השישים, התשעים ועיתונות משנות האלפיים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת הספרות
2.1 מטרת הפרסומות
2.2 הצגת נשים בפרסומות
2.3 מיניות ויופי נשי בפרסומות
2.4 כניסת נשים לעולם העבודה
3. מתודולוגיה
3.1 שיטת המחקר
3.2 שדה המחקר
4. תוצאות
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: הפרסומות עצמן אינן חלק מהעבודה.

קטע מהעבודה:

למיש (1989) בוחנת את הדרך שבה מתבטאת מערכת הערכים האידיאולוגיות, המועברת באמצעות דימויי הנשים בפרסום הישראלי. ניתוח זה בודק את מקומה של האשה בשלוש תחומים: יופי חיצוני, תכונות האישיות הנדרשות ממנה ע"י החברה ויחסים עם החברה (גברים, נשים אחרות וילדים).
עוד טוענת למיש (2002) כי למרות נוכחותם של רמזים לשינוי אפשרי בתקשורת הישראלית, תמונת העולם המוצגת בה מותירה את הנשים בשולי העשייה החברתית, כלכלית, תרבותית ופוליטית. המחקר בודק את מקומם של הנשים כפי שהיא משתקפת בתקשורת הישראלית.

מקורות:

בארת ר., "הרטוריקה של הדימוי" בתוך תרבות פופולרית פרק ה'.
בליץ א., (2003) עיתונאיות חרדיות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
גבע א., (1994) התנהגות צרכנים תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
גרוניך א., (2004) השפעת מסרים מיניים על זיכרון העבודה, אוניברסיטת דרבי.
הורניק י., (1994), ניהול הפרסום, תל אביב.
הרצוג, ח., ואחרות (1994), "מין מיגדר ופוליטיקה", הוצאת הקיבוץ המאוחד.
גלין, א., (1997). "השלכות דפוסי עבודה גמישים", נשים הכוח העולה- קידום הנשים בעבודה ניפוץ "תקרת הזכוכית". מאור, ענת (עורכת). ספרית הפועלים, תל אביב.
ויטמן, ס., (1989) "הפרסום המסחרי כמעצב סטריאוטיפים" סטודיו , 3-4: 70-74
וימן, ג., (2000) "מגדר ופרסומת: נשים וגברים בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל" מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , 40 (3): 466-485,
למיש, ד., (2002) "המדיה, הזונה והמדונה" פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך, 22: 84-93.
יזרעאלי ד., (1993) (עורכת) נשים במלכוד הוצאת הקיבוץ המאוחד.
הר-גד, י., (1994), מעמד האישה בתפקידי ניהול בישראל: מחקר השוואתי בין שנות ה- 60 לבין שנות ה- 80. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בי"ס למנהל עסקים.
אזמנתי-דביר מ., (1999), אפליה מינית בתגמולים ובהזדמנויות - ניתוח ברמת הארגון. חיפה: הטכניון, פקולטה להנדסת תעשייה וניהול.
נעמן ע., (1998) מלימודים לעבודה: הבדלים בין נשים וגברים בקרב בוגרי אוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה.
רות בן-ישראל (1997) שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, או"פ
שרפמן ד (1988), נשים ופוליטיקה, חיפה.
Alperowicz, Cynthia (2001) Fighting TV Stereotypes. An ACT Handbook. new- York: harper
Biehal G., S (1992) D., "Attitude Toward The Ad And Brand Choice", J.O. Advertising, No. 3, Vol Xxi, 1992, Pp.19-27.
Domzal Tereza, Jerome Kernan, "Variation On The Pursuit Of Beauty: Toward A Corporal Theory Of The Body", Psychology And Marketing, 10, 1993, Pp.495-512.
Englis G.B., "Beauty Before The Eyes Of Beholders: The Cultural Encoding Of Beauty In Magazine Advertising And Music Television", J.O. Advertising, No.2, Vol Xxiii, 1994, Pp.49-67.
Friedan, f (1998). The Feminine Mystique. Norton, New York
Gould J., Stephen, "Sexsuality And Ethics In Advertising: A Research Agenda And Policy Guidline Perspective", J.O. Advertising, No. 3, Vol Xxiii, 1994.
Kant H., Goldstein M., (1978) "Pornography And Its Effect" In Savitz D., Johanson J., (Eds) Crime In Society, Ney=York, Wiloy.
Lederer L., (Ed),(1999) Take Back The Night- Woman On Pornography, Bantam.
Lori D Wolin (2003) Gender Issues In Advertising - An Oversight Synthesis Of Research: 1970-2002. Journal Of Advertising Research. New York: Mar Vol. 43, Iss. 1; P. 111
Reskin, Barbara And Pool Roos (1990). Job Queues, Gender Queries. Temple University Press; Philadelphia.

תגים:

קריירה · יופי · ילדים · אישה · פרסומות · פרסומת · פירסום

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דימויי נשים בעיתונות הכתובה בישראל", סמינריון אודות "דימויי נשים בעיתונות הכתובה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.