היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50392
עבודה זו סוקרת את חלקן של הנשים בכוח העבודה בישראל תוך התייחסות למשתני משפחה, השכלה ועוד.
5,818 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50223
הגדרה, התפתחות התופעה והשפעותיה(חברה, כלכלה), סוגים שונים של עבודה מרחוק, המרכיב הטכנולוגי והיתרונות והחסרונות.
5,618 מילים (כ-17.5 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65051
סקירה קצרה של התוכניות הכלכליות-חברתיות של שלוש המפלגות הגדולות שהתמודדו בבחירות 2006- קדימה, ליכוד והעבודה.
1,130 מילים (כ-3.5 עמ'), 9 מקורות, 90.95 ₪
עבודה מס' 66572
השפעת כניסת העובדים הזרים לשוק העבודה בישראל על היבטיה הכלכליים - פוליטיים, החברתיים והמוסריים.
3,996 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69357
סקירת הנושא ובחינת אמפירית של השאלה עד כמה מושפעת שביעות הרצון של עובד אשר אכפת לו מאיכות הסביבה בחיי היום יום מהאכפתיות לאיכות הסביבה במקום עבודתו.
14,927 מילים (כ-46 עמ'), 15 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 10119
מדיניות השקעות במשק, מדיניות פיזור התעשיה, תעסוקה, תעשיות בטחוניות,הפרטת מפעלים,תקציב 93 מול קודמיו.
4,985 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10161
בדיקת פונקצית ביקוש ליבוא במשק הישראלי כגורם המשפיע על הכלכלה בישראל.
1,584 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 10290
יחסי הגומלין שבין הפוליטיקה והכלכלה במדינות אלה, מתי שיקול אחד גובר על משנהו ובאיזה מידה.
4,846 מילים (כ-15 עמ'), 5 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 10303
תקופת החליף עומר, מצב כלכלת היהודים, וסוג האוטונומיה השיפוטית דתית.
8,080 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100