היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67933
הניתוח כולל השוואות בין רבעונים ושנתיים וכמו כן ניתוחי יחסים פיננסיים.
13,292 מילים (כ-41 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50730
אמידת מודלים לחיזוי פשיטת רגל תוך התייחסות ל-36 חברות ציבוריות שמניותהן נסחרות בבורסה.
4,135 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 68414
בדיקת הרלוונטיות ואפקטיביות של מודל אלטמן, לאור הגיל של המודל ותכונות אחרות.
6,527 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67765
ניתוח עסקי וניתוח דוחות כספיים של חברת קסטרו מודל בע"מ תוך הכרת ענף האופנה, הסיכונים העסקיים להם החברה חשופה והשוואה לאחת החברות המתחרות הפועלות בענף.
10,393 מילים (כ-32 עמ'), 10 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69925
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי.
11,914 מילים (כ-36.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69161
ניתוח מצבה הפיננסי של חברת "ישרוטל בע"מ" תוך התייחסות והשוואה לחברת "מלונות דן בע"מ".
12,494 מילים (כ-38.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68934
התמקדות בהשפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות על יציבותה הפיננסית.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66125
בחינת היבטים שונים של ההטיה והשפעתה על היקף מסחר ותשואות של משקיעים
11,377 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 65914
בחינת הרווחיות והערכת התקציב.
1,455 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100