היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 66650
שאלת ההתנגשות בין חופש הביטוי וזכויות היוצרים בכלל, ובעידן הטכנולוגי בפרט, תוך הצגת סקירת שני התומים בראי הדין הישראלי ובמיוחד בדין האמריקאי, והתייחסויות למודלים חדשים וחתרניים של זכויות יוצרים וחופש ביטוי ברשת.
14,684 מילים (כ-45 עמ'), 83 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62429
ההגדרות והחוקים הנהוגים והיחס למושג 'זכויות יוצרים'.
7,231 מילים (כ-22 עמ'), 13 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62433
מהם הגורמים היוצרים מוטיבציה אצל החרדים להתגייס וכיצד משפיע הגיוס עליהם.
11,892 מילים (כ-36.5 עמ'), 24 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 65256
בחינת "שביל הזהב" בין הרצון להגן על זכויות יוצרים, מבצעים, ממצאים ושאר בעלי זכויות רוחניות שלהן ערך כלכלי, לבין הרצון לשמור על רווחת הציבור.
6,701 מילים (כ-20.5 עמ'), 4 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62154
חיבור המבקש לבחון את האמצעים הרטוריים היוצרים את אפקט הפשטות או לחילופין את אפקט המורכבות בשירה זו.
10,030 מילים (כ-31 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62080
השוואה בין היצירות "הפייטה היפה" ו"קפלה מדיצ'י".
2,809 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65779
ניתוח סוגיית היבוא המקביל של מוצרים המוגנים בדיני קניין רוחני בכלל ובדיני זכויות יוצרים בפרט.
24,086 מילים (כ-74 עמ'), 25 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66098
הפרת זכויות יוצרים במציאות הטכנולוגית העכשווית : הצגת הויכוח וההתמודדות שבין בעלי זכויות היוצרים לבין אותם המפרים זכויות אלו (משתמשים ביתיים, טכנולוגיה ועוד).
9,472 מילים (כ-29 עמ'), 23 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66144
רקע על היוצרים והשוואה בין סיפוריהם.
7,932 מילים (כ-24.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41