היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגנה על זכויות יוצרים למול המציאות בשטח - מי גובר על מי?

עבודה מס' 060550

מחיר: 324.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הטענה כי מושגים מסוימים ותפיסות מסוימות בדיני זכויות היוצרים נס ליחם והם אף מדכאים את היצירתיות.

22,193 מילים ,70 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
פתח דבר
על אנרכיזם ושימוש הוגן
1. האנרכיזם החדש
1.1 מבוא
1.2 קשיי יישום דיני זכויות היוצרים באינטרנט
2. דוקטרינת השימוש ההוגן
2.1 מבוא
2.2 מה נדרש כדי לזכות בהגנת השימוש ההוגן?
2.3 מהו "הוגן"?
3. מדוע דוקטרינת השימוש ההוגן צריכה לשנות פניה?
על נאפסטר, פיראטי מוזיקה והגנת "השימוש ההוגן"
1. מבוא - מהו פורמט mp3
2. הבעייתיות של קובצי הmp3 -
3. פרשת נאפסטר
3.1 מבוא - מהי נאפסטר?
3.2 ההליכים המשפטיים נגד נאפסטר
3.3 פסיקת בית המשפט לערעורים בסן פרנסיסקו
3.4 ניתוח החלטת ה 9th Circuit Court - בסאן פרנסיסקו
3.5 הפסיקה נגד נאפסטר והתפתחויות נוספות
3.6 מציאות מול משפט
3.6.1 תחליפים ושכלולים ל"נאפסטר"
3.6.2 דה-לגיטימציה של זכויות יוצרים במוסיקה
3.6.3 האם נאפסטר ודומיה אכן פוגעים בתרבות המוסיקה?
3.6.4 השלכות אפשריות של פרשת נאפסטר
4. פרשת הספרייה העירונית בחולון
4.1 מבוא
4.2 ביקורת על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין הספרייה העירונית
בחולון
5. האם ישנן אלטרנטיבות של מנגנוני שוק או מנגנוני חקיקה, אשר יחלישו את הצורך
להיזקק להתערבות מערכת המשפט?
5.1 מיסוד חוקי של פעילות ההפצה הדיגיטלית ברשת
5.2 מיסוד ההנאה
5.3 פיתוח מנגנונים ל'תימלוג ראוי' בנושאי זכויות יוצרים
קישורים ומשפט
1. מה הבעייתיות בקישור (לינק) מפר?
2. הסוגייה המשפטית של קישורים
2.1 פרשת Ticketmaster
2.2 ההתפתחות בפרשת טאנר
2.3 פרשת Universal City Studios
2.4 פרשת הנער הדני הקטן...
2.5 הDigital Millenium Copyright Act - וספקי שירות אינטרנט
2.6 האם ניתן להטיל אחריות בגין קישור "מפר" בארץ?
על פילים עגומים ומשך ההגנה הניתן לזכויות יוצרים
1. "פילים עגומים" מאת ספיידר רובינסון - מבוא
2. מה מעניין בטיעוניה של גב' מרטין?
3. פיתוח טענותיה של גברת מרטין
3.1. בעיית הסימפולים
3.2. בעיית משך ההגנה הניתן לזכויות יוצרים
4. הצעתי לשינוי התפיסה של דיני הקניין הרוחני
סוף דבר
1. מבט על - משולש החברה-משפט-טכנולוגיה
2. ואנה אנו באים?

הערת מערכת: בעבודה זו נכתבו הערות שוליים בלבד, ללא רשימה ביבליוגרפית.

פתח דבר
מהו "מציאות מול משפט"? מה בעצם אומר הביטוי הבומבסטי הזה? הרי כל העוסק בדיני הקניין הרוחני מודע לבעייתיות הקשה מאד בתחום האכיפה של דינים אלו.
ומדוע כה קשה האכיפה? דומה כי דיני הקניין הרוחני מפגרים אחר זמנם. במציאות מודרנית הולכת ומשתנה חדשות לבקרים, חוק משנת 1911 נתפס לא רק כמיושן, אלא כחסר טעם של ממש.
אנו עדים לתופעה של דה-לגיטימציה של זכויות היוצרים, ולא רק של זכויות אלה.
מערכות שלמות במשפט נפרצות חדשות לבקרים, תוך שמערכת המשפט מתקשה לאסוף את השברים, ומשתרכת אחר המציאות, המעמידה אותה ככלי ריק הלכה למעשה בסוגיות יומיומיות מודרניות.
בעבודה זו אסקור מספר סוגיות בשני תחומים עיקריים: נשוא ההגנה ודוקטרינת השימוש מצד אחד, וכן משך ההגנה הניתן לזכויות יוצרים מאידך - תחומים, שהמכנה המשותף להן הוא אחד: תרבות ומציאות מחד מול משפט מאידך - ידו של מי תהא על העליונה? האם המציאות מעמידה את מערכת המשפט בפני שוקת שבורה? האם למעשה המשפט, אשר אחד מאיפיוניו הבסיסיים היה הכוונת התנהגויות אנושיות וחברתיות, מאבד את צלמו, ולמעשה נאלץ להתאים עצמו למציאות? האם המשפט אכן נכנע למציאות? מסקנה זו, ככל שתהא רועשת וצורמת באוזני המשפטן, מתבקשת, לדעתי, בסוגיות אותן אבחון, ובדיני הקניין הרוחני בכלל.
אנסה לטעון בעבודה זו, כי מושגים מסוימים ותפיסות מסוימות בדיני זכויות היוצרים נס ליחם, ואין להן שימוש אמיתי עוד. יתרה מכן, אנסה לטעון כי דיני זכויות היוצרים, כפי שהם מעוצבים כיום, לא מעודדים את היצירתיות, אלא
מגבילים אותה הלכה למעשה, ומהווים אלמנט היוצר כשל שוק מהותי. ה"יצירה" שהייתה משחר ימיה כבולה בקשרי עבותות אל דיני זכויות היוצרים, מוצאת עצמה, לדעתי, במצב בו היא צריכה להפנות גבה אל דינים אלה כפי שהם מעוצבים כיום, ולמשוך לכיוון חדש, שונה, ועם זאת - כזה אשר ישאירנה מכובדת במקום לעשותה נלעגת.
טענותיי אלה, כך אני מקווה, לא יפלו על אוזניים ערלות. עבודה זו אינה משפטית במובהק, כפי שהיא לדעתי עניין של שיקוף תרבות חדשה - תרבות, אשר אינני יודע בוודאות אם אני חפץ בה. זוהי תרבות הקוראת תיגר על המשפט, ובעוד המשפט קורא ליצירת סדר ונוקשות, מושכת התרבות הזו לאנרכיה ולפריצת נורמות. ועם
זאת, מדובר בתרבות אשר ממנה איני יכול להתעלם. אני תקווה שישנה דרך ביניים, בה יוכלו השניים להיפגש, שאם לא כן, מניצחון של האחד על השני לא ירוויח אף אחד. הנימה בעבודה הנה אישית ומגמתית במובהק, ואינני מנסה להסתיר את עמדותיי - קשות ובלתי נתפסות ככל שתהיינה - כנגד מוסד זכויות היוצרים, כפי שהוא קיים כיום.

תגים:

3pm · אינטרנט · נפסטאר · נאפסטר · פירטים · קבצים · קניין · רוחני · שיתוף · תרבות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגנה על זכויות יוצרים למול המציאות בשטח - מי גובר על מי?", סמינריון אודות "הגנה על זכויות יוצרים למול המציאות בשטח - מי גובר על מי?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.