עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "חינוך מיני":

עבודה מס' 61490 SHOPPING CART DISABLED
טכנולוגיה בחינוך וחינוך טכנולוגי, 1998.
מאמר הדן בתוצאות פיתוחה של טכנולוגיה חדשה במערכת החינוך.
5,767 מילים (כ-17.5 עמודים), 27 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נוכח המציאות החדשה וההתפתחויות הטכנולוגיות, מתקשה כל מערכת ובעיקר מערכות החינוך וההכשרה, להתמודד עם משימות דינמיות ובזמן תגובה אמיתי. הדינמיקה במציאות היא לא רק של תוכן, אלא גם דינמיקה של קונספציות ושל דרך.
הטכנולוגיות החדשות גורמות לשינוי כל סגנון העבודה. אנו הופכים במהירות ולא בהדרגה, לחברת ידע ויש להכין את התלמיד ללמידה לקראת שינויים ולקראת הזדמנויות חדשות הנקרות ללא הרף. התלמיד שיצא לשוק העבודה בשנות ה-2000 חייב להיות מצויד בכושר חשיבה ובכושר ניתוח ולאו דווקא בידע, כיוון שהידע מתחדש ומתעדכן ללא הפסק. (סלומון, אלמוג, 1994).
בבואנו להתייחס לשאלות היסוד של ארגון מערכת חינוך מדעית טכנולוגית, המצויה בסביבה משתנה, בסביבה של תנועה מתמדת, כנראה שלא ניתן להגדיר ברור את התכנים. אך כנראה כי גם קשה להגדיר ממדים אחרים של המערכת. ייתכן שאפשר להצביע רק על הכיוון הכללי, על קצב השינוי ועל מתודות הוראה אפשריות. (סלומון, אלמוג, 1994).(פוסטמן, נ.)
לא תמיד ידוע מה יקרה כתוצאה מפיתוחה של טכנולוגיה חדשה. לכן, במאמר זה נגדיר את:
1. הפרופיל המקצועי של בוגר מערכת החינוך הטכנולוגי.
2. תוכניות הלימודים במעגלי האוריינות, ההשכלה הכללית וההתמחות.
3. מתודות הוראה המצויות בידי המורים והמתודות שיש להקנות בהכשרת ועדכון מורים.
4. סביבות ההוראה והאמצעים, תוך שילובם בסביבת התעשייה והמשק האמיתית.
5. נבחן את הדוגמא של "אורט ישראל" המפעיל תוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה.

תוכן העניינים:
מבוא
חינוך וטכנולוגיה במערכת החינוך
החינוך הטכנולוגי - עבר, הווה, עתיד
אורט - התשובה הישראלית לחינוך טכנולוגי
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 20577 SHOPPING CART DISABLED
ילדי בריה"מ וקליטתם בארץ ע"י מערכת החינוך והחינוך הבלתי פורמלי.
הצגת העלייה מבריה"מ, מהות החינוך הבלתי פורמלי וחשיבותו, בעיות מהגרים, בעיות לימודיות ועוד.
4,341 מילים (כ-13.5 עמודים), 11 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אחת הדרכים של הישוב העברי בארץ ישראל להלחם בבעיה הדמוגרפית אשר נוצרה בעשר שנים האחרונות עם הערבים היא העליה לארץ. לא מכבר הוכח כי את הבעיה הדמוגרפית אי אפשר לפתור ע"י עידוד הילודה בארץ וכן לא ע"י שיכנוע הישראלים היורדים להשאר. הפתרון צריך להגיע מצד אחר-והוא העליה.
ב"ה התברכנו בסוף שנות השמונים להתבשר על היתרי עליה מבריה"מ וכן משאר ארצות אשר הקשו עד עתה על העליה וכי העליה הינה לכל החפץ בכך.
העליה מבריה"מ, בניגוד לקודמותיה, הינה עליה די עניה מבחינה כלכלית, אולם בעלת איכות אינטלקטואלית גבוהה מאוד; רוב העולים הינם אקדמאים ובעלי תארים מתקדמים, ואף תלמידים רבים בגילאי בית הספר-מתגלים כבעלי יכולת אינטלקטואלית גבוהה.
מושכל ראשון בכל קליטה, על מנת ליצור קבוצת שייכות חדשה, הוא ההטמעה של הקבוצה הישנה בחדשה והפלת מחיצות בין העולים למקומיים. שיטות רבות ישנן לכך ואחת מהן, אם לא המרכזית שבהן, הינה ע"י חינוך בלתי פורמלי מתאים, על כל המשתמע מכך.
מטרת חיבורי זה הוא להציג את הבעיה שלפניה נמצאים העולים והמחנכים כאחד בבואם לגבש דרך בה הם אמורים לפתור את בעיות הקליטה הראשוניות ע"י מערכת החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמלי בפרט.
העבודה הינה עבודה עיונית בלבד, כאשר החומר לכתיבתה נלקח ממאמרים וספרים העוסקים בנושא. כמו כן נעזרתי במומחי הקליטה של הפורום הציוני של יהודי בריה"מ בישראל בכל הקשור לבעיות החינוך אותם הם צופים, והתשובות אותן הם מציעים כפתרון.
בסיכומה של העבודה יובאו מסקנות והמלצות אותן אני רואה לנכון להעלות, הכוללות גם דעות אישיות בנושא.

ראשי פרקים:
1.מבוא העבודה והצגתה.
2.הקדמה-
    א.העליה מבריה"מ וחשיבותה לישוב בארץ.
    ב.מהות החינוך הבלתי פורמלי וחשיבותו.
3.בעיות של מהגרים
4.הבעיות הבלתי פורמליות והלימודיות אצל עולים מבריה"מ.
5.צורות שונות של חינוך בלתי פורמלי היכולות לעזור בקליטת העולים.
6.סיכום ומסקנות.
7.מראי מקום והערות שוליים.
8.ביבליוגרפיה.
 
עבודה מס' 68364 SHOPPING CART DISABLED
דת ומדינה - היבטים פילוסופיים: חינוך לחרדים או חינוך חרדי, 2008.
האם ע"פ תורת הצדק הליבראלית של שקלר ושל גלסטון יהא זה צודק כי מדינת-ישראל תכריח את הציבור החרדי, ללמד את מקצוע האזרחות.
6,299 מילים (כ-19.5 עמודים), 11 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מגילת העצמאות מגדירה את מדינת ישראל כמדינה יהודית ונותנת ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה. אמנם, המושג דמוקרטיה איננו מוזכר במגילה מפורשות, אך יש בה אמירה מפורשת בדבר העקרונות של משטר דמוקרטי. ההדגשה בדבר מהותה ואופייה של מדינת ישראל מצויה גם בחוקי-יסוד הדנים בכבוד האדם וחירותו ובחופש העיסוק (חידושם טמון בסעיף המטרה המעגן ערכים יהודיים ודמוקרטיים).
  
במדינת ישראל שוררים חילוקי-דעות על משמעות המונח מדינה יהודית, ולצורך שאלת-המחקר בחרתי במשמעות במובנה הדתי המובהק (חרדיות - מערכת אמונות, ערכים וציוויים - תפיסה של טוב; השקפת עולם, דרך חיים). כמו-כן, באשר למשמעות המונח מדינה דמוקרטית, כוונתי לדמוקרטיה ליברלית מערבית (חובה לציין כי לדמוקרטיה ולהשקפה ליברלית פנים רבות ושונות - כתוצאה מכך ומקוצר היריעה, אבחר שני הוגים המתארים השקפה ליברלית שונה במהותה ואנסה לתת מענה לשאלת-המחקר (תובא להלן) דרך השקפתם, הרואה בדת תפיסת טוב אחת המתחרה עם תפיסות טוב אחרות, במסגרת הפלורליזם של תפיסות הטוב, האופייני לחברתנו המודרנית.

בחרתי להתמקד בתחום החינוך, בנוגע למקצוע אזרחות - וכיוצא בסך-הדברים, נשאלת השאלה האם מדינת-ישראל רשאית לדרוש מהחינוך החרדי שילמד את המקצוע אזרחות ? יהיו מקורות המימון של החינוך אשר יהיו, השאלה היא האם זה צודק שמדינת-ישראל תכפה על החינוך החרדי ללמד את המקצוע אזרחות ?

שאלת המחקר:
ע"פ תורת צדק ליבראלית של:
1. ג'ודית שקלר - מחברת המאמר "ליבראליזם מתוך פחד".
2. וויליאם גלסטון - מחבר המאמר "חינוך אזרחי במדינה ליבראלית".

האם יהא זה צודק כי מדינת-ישראל תכריח את הציבור החרדי, ללמד את מקצוע האזרחות ולחנך לעקרונות שעל- פיהם מצופה מאזרח ישראלי לנהוג, בתוך מסגרת החינוך שלהם ?  

תוכן עניינים:
פרק א': הקדמה והתמקדות על שאלת-המחקר בתוספת הבהרתה
פרק ב': ג'ודית שקלר, עיקר המאמר "ליבראליזם מתוך פחד"
פרק ג': וויליאם גלסטון, עיקר המאמר "חינוך אזרחי במדינה ליבראלית"
פרק ד': מענה לשאלת המחקר
פרק ה': אחרית דבר
רשימת מקורות (ביבליוגרפיה)

מתוך העבודה:
שקלר מתעקשת כי ליבראליזם מיוחס לדוקטרינה פוליטית ולא לדרך חיים מסוימת - לליבראליזם יש מטרה אחת גרידא; להבטיח את התנאים הפוליטיים הנחוצים לקיום של חירות אישית - רצוי כי כל מבוגר יהא רשאי לבצע החלטות אפקטיביות רבות ללא פחד או טובת-הנאה, בקשר להיבטים רבים של חייו, באופן הרמוני עם החירות האישית של כל מבוגר אחר - אמונה זו, גורסת שקלר, הינה המשמעות המקורית של ליבראליזם, משום שהפחד וטובת-הנאה, שתמיד מנעו את החירות, נוצרו ע"י ממשלות (פורמאליות ולא פורמאליות).
 
עבודה מס' 61494 SHOPPING CART DISABLED
התמורות בת"ל - מהחינוך המקצועי לחינוך הטכנולוגי, 2001.
מהי תכנית לימודים ובחינת יישומה ע"פ התמורות שחלו לאורן זמן בישראל ובעולם.
9,364 מילים (כ-29 עמודים), 39 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
ת"ל: התאמה, הגשמה, מגמות ותכנים
א.  רקע
ב. מהן מטרותיה של תוכנית הלימודים?
ג. פיתוח חוויות הלמידה
ד. הערכת יעילות חוויות הלמידה
ת"ל מחינוך מקצועי לחינוך טכנולוגי
א.  רקע
ב. גישות בתפישת מהות הטכנולוגיה
ג. החינוך הטכנולוגי - עבר הווה עתיד
תוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה - הניסיון הקנדי
א. פתיחה
ב. יצירת רלוונטיות לחיי התלמידים
ג. יתרונות תוכנית הלימודים המשולבת
ד. הערכת ביצוע אותנטית
ה. תהליך שיתופי
ו. שיטות ומבנים חדשים בהוראה
ת"ל "אורט" - התשובה הישראלית לCTS- הקנדי
א.  ראשית דבר
ב. אורט ישראל כמודל לתוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
נוכח המציאות החדשה וההתפתחויות הטכנולוגיות, מתקשה כל מערכת ובעיקר
מערכות החינוך וההכשרה, להתמודד עם משימות דינמיות ובזמן תגובה אמיתי.
הדינמיקה במציאות היא לא רק של תוכן, אלא גם דינמיקה של קונספציות ושל דרך.
הטכנולוגיות החדשות גורמות לשינוי כל סגנון העבודה. אנו הופכים במהירות ולא
בהדרגה, לחברת ידע ויש להכין את התלמיד ללמידה לקראת שינויים ולקראת
הזדמנויות חדשות הנקרות ללא הרף. התלמיד שיצא לשוק העבודה במילניום
השלישי - חייב להיות מצויד בכושר חשיבה ובכושר ניתוח ולא דווקא בידע, כיוון
שהידע מתחדש ומתעדכן ללא הפסק.
בבואנו להתייחס לשאלות היסוד של ארגון מערכת חינוך מדעית טכנולוגית, המצויה
בסביבה משתנה, בסביבה של תנועה מתמדת, כנראה שלא ניתן להגדיר ברור את
התכנים. אך כנראה כי גם קשה להגדיר ממדים אחרים של המערכת. ייתכן שאפשר
להצביע רק על הכיוון הכללי, על קצב השינוי, על מתודות הוראה אפשריות, על
תכניות לימוד מתאימות ועל דרכים אפשריות לניהול בית ספר בסביבה משתנה. לא
תמיד ידוע מה יקרה כתוצאה מפיתוחה של טכנולוגיה חדשה.
על כן, במסגרת עבודה זו אסקור שני נושאים עיקריים המשפיעים על בניית תוכנית
הלימודים:
1. אגדיר מהי ת"ל, התאמתה, מטרותיה, תכניה, הערכתה והגשמתה.
2. אבחן את תוכניות הלימודים הלכה למעשה בתמורות שחלו לאורך זמן, מבית ספר
מקצועי לבית ספר טכנולוגי בנושאים הבאים:
   * בפרופיל המקצועי של בוגר מערכת החינוך .
   * במתודות הוראה המצויות בידי המורים והמתודות שיש להקנות בהכשרת ועדכון
   מורים.
   * בסביבות ההוראה והאמצעים, תוך שילובם בסביבת התעשייה והמשק
   האמיתית.
בתוכניות לימודים משולבות לטכנולוגיה ולעולם העבודה: הניסיון הקנדי  C.T.S -
(Career and Technology Studies), מול הניסיון הישראלי דוגמת "אורט ישראל".


 
עבודה מס' 20822 SHOPPING CART DISABLED
ברל כצנלסון - יחסו לחינוך ילדים ולחינוך לערכים ולערכים יהודיים..
3,343 מילים (כ-10.5 עמודים), 5 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
     ברל כצנלסון ויחסו לחינוך הילדים


     ראשי פרקים hy0822 -


     1.מבנה העבודה והצגתה

     2.הקדמה- סקירה על ברל ופועלו

     3.מחשבתו החינוכית

     4.סיכום

     5.ביבליוגרפיה

      מבנה העבודה והצגתה
     זלמן ארן, מראשי החינוך היהודי בארץ ישראל לאחר קום המדינה אומר: "בבית
     הספר היסודי התלמיד לומד במשך שמונה שנים למעלה מ3000- שעות מקצועות
     עבריים על כל גווניהם. בבית הספר העל יסודי לומד התלמיד במשך 4 שנים כ 1500,-
     שעות מקצועות עיבריים... מתי, ובאיזה דור ובאיזו ארץ, למד ילד יהודי או נער יהודי,
     את המיקצועות העיבריים שלומדים אותם בבית הספר היסודי ובבית הספר על יסודי
     במדינת ישראל?".
     זלמן ארן ,יש לזכור, היה חילוני, ודבריו נאמרו מתוך גישה זו, שאינה מדויקת כלל
     ועיקר. במשך מאות בשנים למדו נערי ישראל, מגיל שלוש ועד גיל 18 לפחות, יומם
     וליל, רק מקצועות יהדות, כאשר לעיתים רחוקות נלמדו מקצועות אחרים כמו חשבון
     ולימודים כללים. חישוב פשוט מראה כי כמות הנלמד בצורה זו עולה עשרות מונים, הן
     בכמותה והן באיכותה על הנילמד כיום בבתי הספר, כולל הממלכתיים דתיים, ולכן
     רמת הידיעות הינה מועטה.
     קשיים רבים ישנם בכל יצירת תוכנית לימודים, ולא כל שכן ביצירת תוכנית שתהיה
     אהודה על כלל ההורים והמורים.
     יהדות, לצערנו, אינה אחת מן המקצועות החשובים שלה נוטים הורים ליחס יתר
     חשיבות או חשיבות כמו שאר המיקצועות. כיום ההורים מיחסים חשיבות יתר
     למקצועות הריאליים, ולכן אך טבעי הוא הדבר, כי ללימודים כמו תל"י יהיו בעיות
     רבות, הן בישום והן בתיכנון.
     יתר על כן, קיימת בעיה חינוכית ממדרגה ראשונה ללמד את הנער פרקי הווי הדורשים
     ממנו להזדהות: "בעת שהרחוב הינו חילוני והבית חילוני  ובית הספר הינו חילוני,
     במקרה הטוב אפשר להסביר וללמד, אך אין הזדהות ואין ליצור הווי".
     ברל כצנלסון נמנה על תנועת העבודה שיחסה לדת לא היה אוהד. אומנם ארבעת
     התחומים של תוכניות הזרם במקצועות הרוח והחברה היו: תכנית התנ"ך והאגדה,
     תכנית ההיסטוריה היהודית והיסטוריה כללית בצידה, תכנית הספרות 'מגולה
     לגאולה', אולם הדגש היה על לימודי החברה הציונית, תנועת העבודה ועוד מתחומי
     הסברת ההווה.

     מטרת עבודה זו היא לסקור את יחסו של ברל כצנלסון לחינוך הילדים בכלל ולחינוך
     היהודי ולחינוך לערכים בפרט, ולנסות להוכיח כי ברל יחס חשיבות לערכים בכלל
     ולערכים יהודיים בפרט, כל זאת ללא משוא פנים כלפי חבריו בהסתדרות ובחנוך של
     תנועת העבודה.


 
עבודה מס' 60167 SHOPPING CART DISABLED
כיוונים ומגמות במנהל ובמדיניות הציבורית - ביזור סמכויות ממשרד החינוך והתרבות לרשות החינוך המקומית, 2000.
בחינת הטענה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות.
7,652 מילים (כ-23.5 עמודים), 26 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
על מערכת החינוך בישראל מופקדים משרד החינוך, הקובע את מדיניות החינוך והקצאת המשאבים לחינוך, ורשות החינוך המקומית, המופקדת על ביצוע המדיניות. חלוקת העבודה ביניהם, מבחינת גבולות הסמכות והאחריות, ומבחינת האמצעים למימושן - אינה ברורה.

למראית עין, נראה כי משרד החינוך מפעיל מדיניות חינוך ביזורית אך רשויות החינוך המקומיות טוענות שהמשרד הוא מרכוזי.

בעבודתנו, נטען כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות של ביזור סמכויות לרשויות החינוך המקומיות. בפועל מתרחשים שינויים לכיוון ביזור אך הם אינם תוצאה של מדיניות פורמלית אלא פועל יוצא של החלשות מערכתית של משרד החינוך ובמקביל - התגברות האסרטיביות הפוליטית והשיפור ביכולות הניהוליות-מקצועיות בשלטון המקומי.

כדי לבחון טענה זו נסקור תחילה את מערכת החינוך בישראל, לאחר מכן נבחן את מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשויות החינוך המקומיות ולבסוף נדגים זאת על רשות החינוך המקומית ביבנה מול משרד החינוך.

בבואנו לדון בסוגייה זו עלינו להתייחס למספר מושגים:
מרכוז - צנטרליזציה, ריכוז תפקידים או סמכויות ביחידה מרכזית (אבן שושן, 1977).
ביזור - אי ריכוז, חלוקת סמכויותיו של המרכז בין מרכזי משנה מקומיים (אבן שושן, 1977).
אוטונומיה - שלטון עצמי ללא התערבות גורמי חוץ וללא כפיית חוקים על-ידי זרים (כנעני, 1970).

העבודה מתבססת על ניתוח תוכן של מקורות משניים הכוללים מאמרים ומחקרים בנושא, דו"חות של ועדות ממלכתיות, חקיקה בתחום החינוך, דו"ח תקציב עיריית יבנה, ראיון עם מנהל אגף החינוך בעיריית יבנה ופרוט פרוייקטים בתחום החינוך מתקציב העירייה.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. מסגרת תיאורטית
ג. מעמד השלטון המקומי באירופה ובארה"ב
ד. מערכת החינוך בישראל
      ד.1.     המסגרת הפוליטית
      ד.2.     המסגרת החוקית
      ד.3.     המסגרת התקציבית
ה. מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשויות החינוך המקומיות
      ה.1.     חלוקת העבודה בין שתי הרשויות
      ה.2.     מדיניות החינוך בשני העשורים האחרונים
      ה.3.     סיכום
ו. מערכת החינוך ביבנה
      ו.1.     נתוני רקע
      ו.2.     מדיניות החינוך העירונית
      ו.3.     מערכת היחסים בין משרד החינוך לבין רשות החינוך ביבנה
ז. מסקנות והמלצות
ח. סיכום
ט. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50268 SHOPPING CART DISABLED
חינוך קהילתי ובי"ס עתידני: שילוב חינוך מיוחד בכיתות רגילות בבית ספר קהילתי בחולון, 2000.
בית הספר הקהילתי, שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות ויישום הדבר בבי"ס בחולון.
5,325 מילים (כ-16.5 עמודים), 10 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המונח "קהילה" נמצא כיום בשימוש נפוץ במערכת החינוך בישראל מאז החלו בפרויקט "בית הספר הקהילתי". תמונת בי"ס הקהילתי, מדגישה בראש ובראשונה את המטרה של היענות בית הספר לצרכים החינוכיים בלימודים ובחיי החברה של הקהילה המיידית, קרי - ציבור התלמידים והוריהם. תפיסה זו שיש בה רכיב חיוני ביותר של קירוב ההורים לבתי הספר ושיתופם בחלק מפעולותיו ותהליכיו, אכן שלטת מראשיתו של יישום פרוייקט  זה.
האינטראקציה בין הקהילה ובית הספר מהווה את הדגש בתחום החינוך הקהילתי.
לפיכך אעסוק בעבודה זו בחקירת טבעה של הקהילה המקיימת מגע עם בית הספר וטבעו של בית הספר המקיים מגע עם הקהילה. אצביע על מאפיינים פיזיים וחברתיים מסוימים של קהילה ושל בית ספר, אשר נראים כתורמים להקמתו ולהתפתחותו של בית ספר קהילתי.
בפרק א' של עבודתי אתן סקירה תיאורטית בנושא מהי קהילה - הגדרות, מהו בי"ס קהילתי - מאפיינים ושיטות הפעלה וכן אערוך השוואה בין מודל של בי"ס שמרני לביה"ס העתידני קהילתי בהתייחס לכמה פרמטרים והם: התלמיד, תפקיד המורה, סביבה לימודית, פעילות לימודית ומשאבי למידה.
כנושא עיקרי בעבודתי בחרתי לעסוק בתוכנית השילוב של שתי מערכות חינוך   - החינוך המיוחד והחינוך הרגיל וזאת משום שהנושא עניין אותי והסיבה השנייה היא שלדעתי תוכנית זו מביאה לידי ביטוי את אחד הסממנים המשקפים את השינויים התפיסתיים שאנו עוברים בדרך לעידן המודרני העתידני של שנות ה- 2000 הדוגל בהכרה וסובלנות כלפי השונה במתן זכויות חינוך שוות לכל אזרח באם חריג הוא או לא ע"מ לא לבדלו  ולנדותו מהחברה.
הטמעת החריג בבי"ס קהילתי הוא ביטוי להגשמת אחד מיעדיו של ביה"ס הקהילתי.
בפרק ב' סקרתי את נושא שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות תוך שימת דגש על הרקע התיאורטי והמניעים שהובילו לרעיון השילוב של החינוך המיוחד במסגרות לימוד רגילות בבתי ספר קהילתיים, וכן אציין נושאי תפקידים בחינוך המיוחד במסגרות רגילות.
בפרק ג' התמקדתי ביישום תוכנית השילוב בכיתות  רגילות בביה"ס "קציר" בחולון תוך מתן רקע כללי אודות ביה"ס, תרשים העשייה החינוכית, יעדיו של ביה"ס, תחומי השת"פ בין המורה הרגיל למורה לחינוך מיוחד, שת"פ ההורים והמורים, פעילות המורים לקידום הישגי הלימוד בקרב התלמידים (רגילים וחריגים),
החסרונות והבעיות שמעלים המורים בתוכנית השילוב והמשתמע מכך.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק א' -  הקהילה וביה"ס הקהילתי - עתידני
1. הסביבה של הקהילה וביה"ס - סקירה תיאורטית
2.  קהילת ביה"ס
3.  בית ספר קהילתי מאפיינים ושיטות הפעלה
4.  השוואה בין מודל בי"ס שמרני לעתידני (קהילתי)

פרק ב' - שילוב הילד החריג במסגרות חינוך רגילות
1.  רקע תיאורטי
2.  המניעים שהובילו לרעיון השילוב של חינוך מיוחד במסגרות לימוד  רגילות בבי"ס קהילתי
3. נושאי תפקידים בחינוך המיוחד במסגרות רגילות
4. ניתן להעמיד את מסגרות השילוב על כמה אבות טיפוס

פרק ג' - יישום שילוב התלמיד החריג בכיתה רגילה בבי"ס "קציר" בחולון
1. רקע כללי
2. האני מאמין של המנהל בייעודו של ביה"ס הקהילתי "קציר"
3. פעילותו של בית-ספר כבי"ס כוללני
4. תחומי השת"פ בין המורה הרגיל למורה לחינוך מיוחד
5. שיתוף הלומד, ההורים והמורים בתוכנית והאחריות לביצועה
6. פעילות המורים לקידום הישגי לימוד בקרב התלמידים
7. הקשר בין המורה להורי התלמידים רגילים וחריגים
8. החסרונות והבעיות שמעלים המורים לגבי יישום תוכנית השילוב
9. מה מעכב את השילוב ומה מקדם אותו

סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 23014 SHOPPING CART DISABLED
הזכות לחינוך-חוק לימוד חובה וחוק חינוך מיוחד, 1996.
דיון במקרה בו מסרה עיריית בני ברק את ביה"ס עציון ששימש ילדים מוגבלים לרשות מוסדות החינוך של קהילת ויז'ניץ
1,050 מילים (כ-3 עמודים), 4 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
     לפחות שלוש אמנות בינלאומיות מגינות על זכותם של מוגבלים לקבלת חינוך חינם באופן שיוויוני(1) כלכל אזרח אחר במדינה. אולם האמנם מקיימים מוסדות המדינה מחוייבות זו והאם עונה על כך חוק לימוד חובה, התש"ט- 1949 וחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח- 1988?.

     השיוויוניות הנובעת הן מההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם - 1948 (2) והן מחוק לימוד חובה וחוק חינוך מיוחד, אמורות אמנם להציב בפני הרשויות את עקרונות השיוויון כלפי כל אדם, תוך הגנה על החלש והמוגבל, הראויים לסעד מהמדינה יותר משאר האזרחים אשר זכו ויכולים לתפקד כבני אנוש רגילים. דא עקא שלא תמיד מקפידים המוסדות הציבוריים ופרנסיהם בכיבוד זכויות אלו ושיקולים פוליטיים מחד יחד עם יחס של עדיפות לחזק מאידך, מעמידים את החלש והמוגבל בעמדת נחיתות לעומת שאר האזרחים.

     כאשר מדובר בילדים מוכי גורל הלוקים בפיגור שכלי בדרגות שונות תוך קושי ליצירת קשרים עם הזולת, קיים צורך בהשקעה חינוכית רבה, תוך מיקומם בסביבה מתאימה כדי להפכם בעתיד לאזרחים הגונים, יעילים ועצמאיים(3).

     סוגיה זו באה לדיון בעת שעיריית בני-ברק החליטה להעדיף את האוכלוסיה החרדית על פני אוכלוסית המשפחות הנושאות בנטל של ילד חריג בדרגות פיגור שונות ומסרה בתמיכת שר החינוך והתרבות, במנכ"ל משרד החינוך את ביה"ס עציון ששימש לצרכים החיוניים והחינוכיים של הילדים המוגבלים הנ"ל לרשותם של מוסדות החינוך של קהילת ויז'ניץ לצורך מיקומו של ביה"ס לבנות "בית יעקב"(4).
 
עבודה מס' 60264 SHOPPING CART DISABLED
מטרות החינוך על פי דיואי, בהתבסס על הספר דמוקרטיה בחינוך, 2001.
פרק שמיני: מטרות בחינוך
1,037 מילים (כ-3 עמודים), 2 מקורות, 76.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת החינוך על פי דיואי \ סיכום וניתוח הפרק השמיני
מה שראוי לציין לגבי פרק זה, הוא שכל הדיון בנושא המטרות כמעט ואינו ייחודי לנושא החינוך.
באותה מידה ניתן היה להכיל דיון זה לגבי מטרות בחקלאות או בתורת הלחימה או בכל נושא אחר. אין בדיון של דיואי התייחסות רצינית  אל הנושאים המייחדים את החינוך מתחומים אחרים, ואולי גישה זו נובעת מטענתו שהחינוך אינו הכנה לחיים, אלא החיים עצמם. 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>