היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67948
סקירת תפקידי המנהל והצעה למחקר באשר לקבלת ההחלטות של המנהל במגזר הערבי.
6,424 מילים (כ-20 עמ'), 70 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20896
4,959 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67732
סקירה כללית של מערכת החינוך בהיבט המקומי והצעה למחקר במגזר הערבי
6,414 מילים (כ-19.5 עמ'), 80 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69356
מחקר שבוצע באמצעות תצפיות על שיעור וראיון עם המורה.
5,793 מילים (כ-18 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20577
הצגת העלייה מבריה"מ, מהות החינוך הבלתי פורמלי וחשיבותו, בעיות מהגרים, בעיות לימודיות ועוד.
4,341 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61490
מאמר הדן בתוצאות פיתוחה של טכנולוגיה חדשה במערכת החינוך.
5,767 מילים (כ-17.5 עמ'), 27 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 20822
3,343 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61494
מהי תכנית לימודים ובחינת יישומה ע"פ התמורות שחלו לאורן זמן בישראל ובעולם.
9,364 מילים (כ-29 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68364
האם ע"פ תורת הצדק הליבראלית של שקלר ושל גלסטון יהא זה צודק כי מדינת-ישראל תכריח את הציבור החרדי, ללמד את מקצוע האזרחות.
6,299 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100