היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפקוד מנהל מחלקת חינוך (הצעת מחקר)

עבודה מס' 067948

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תפקידי המנהל והצעה למחקר באשר לקבלת ההחלטות של המנהל במגזר הערבי.

6,424 מילים ,70 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מנהל מחלקת החינוך משפיע על עיצוב החינוך ביישוב, כמובן כפוף להנחיות של משרד החינוך. ככל שהיישוב גדול יותר התפקיד נעשה מורכב יותר. עיצוב מדיניות חינוך ביישוב שיש בו 40,000 תלמידים שונה מיישוב שיש בו 400 תלמידים. ביישוב הגדול יש מגוון גדול של בתי ספר, גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים.
ביישוב הקטן יהיו רק גני ילדים ובתי ספר יסודיים. באשר לחטיבות ביניים ולבית ספר תיכון התלמידים יופנו לבתי ספר אזוריים.
במקרה זה נטל החינוך על מנהל מחלקת החינוך הוא כמובן קטן יותר. להחלטות שלו בכל מקרה, השפעה רבה על המבנה הארגוני של מערכת החינוך במקום, על התכנים החינוכיים ועל הישגי התלמידים.
מתוקף תפקידו מנהל מחלקת חינוך נמצא בקשר עם גורמים שונים מחוץ ליישוב חלק מגורמים אלה כוללים את אלה שנמצאים מעליו במערכת החינוך ואשר איתם הוא מתייעץ ומהם הוא מקבל הנחיות שונות וזה מתייחס לזרימת מידע במערכת, לסגנון הניהולי ולמדיניות כוח האדם (דוד 1985).
גורמים אחרים שמנהל מחלקת החינוך נמצא איתם בקשר, הם אלה הנמצאים ביישוב עצמו והם כוללים את ההורים, המרכזים הקהילתיים, ועדי השכונות והמפלגות וביישוב הערבי החמולות (סועד 1996).
החברה הערבית היא באופייה חברה מסורתית והמעבר שלה לדפוס פעילות מודרני הוא איטי, כאשר ישוב ערבי נמצא בסמיכות גיאוגרפית לישוב מודרני, המפגש בין שתי התרבויות יכול להיות גורם מתסיס לתושבי הישוב הערבי. תופעה זו בולטת במיוחד בארץ. מדינת ישראל היא מדינה מערבית עם קצב חיים האופייניים לחברה מטיפוס זה. החברה הערבית כאן, נמצאת בקונפליקט תמידי עם עצמה, מצד אחד היא מרגישה צורך להתערות בתוך המסגרת הכללית בתוכה היא חיה, ומצד שני היא מעוניינת גם לשמור על האפיונים המייחדים אותה ואשר עוברים מדור לדור, על הרצף הדיכוטומי שבין מסורתיות למודרניות הקהילה נמצאת בתנועה קדימה ואחורה. צעד קדימה. חצי צעד אחורה (לפעמים פחות מזה ולפעמים יותר מזה) על מכלול האפיונים של דפוס זה אפשר ללמוד בצורה מקיפה רק רטרוספקטיבי.

מטרת המחקר היא לבדוק את תהליך קבלת ההחלטות באשר לביקורים סדירים, העברת תלמידים, ולתקציבים. אפקטיביות הטיפולית בתחומים אלה היא פונקציה של טיב קבלת ההחלטות. המשתנה הבלתי תלוי הוא איכות קבלת ההחלטות והמשתנה התלוי ולמעשה 3 משתנים תלויים המופעלים במקביל הם האפקטיביות בתחומי הביקורים הסדירים, העברת תלמידים ושימוש בתקציבים.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
א. תהליך קבלת ההחלטות
ב. תהליך מינויו של מנהל בית הספר
ג. תקציב מחלקת החינוך
ד. רישום והעברת תלמידים
ה. הביקור הסדיר
מערך המחקר
א. השערות מחקר
ב. מטרת המחקר
ג. השיטה
ד. כלי המחקר
ה. אוכלוסיית המחקר
ביבליוגרפיה מוצעת
נספח - השאלון

הערת מערכת: פרק הביבליוגרפיה כולל כ-6 עמ', והשאלון כ-10 עמ'.

קטע מהעבודה:

כניסת אישים לתפקידים ציבוריים וממשלתיים נעשית בדרך כלל באמצעות מכרז. ביחס למנהלי בתי ספר אין זה תמיד הכרחי (כללי שירות המדינה [מינויים] מכרזים, בחינות ומבחנים) תשכ"א 1961 סעיף 9 סטנר 1966 עמ. 185). עם זאת כל מינוי חייב להעזות תוך תיאום והתייעצות עם ועדת המכרזים שעל פי חוק חייבת לכלול את הגורמים הבאים :
1. מזכירות פדגוגית של משרד החינוך.
2. רשויות מקומיות שהוזכרו על ידי מנכ"ל משרד החינוך ברשומות.
3. הסתדרות ו/או ארגון המורים (תקנות חינוך ממלכתי 1956, חוק שירות המדינה 1963).
ראוי לציין שהמנכ"ל אינו חייב לקבל את דעתה של הועדה. אין זה אומר שאשר הגיע למסקנה שההמלצה או ההמלצות אינן מקובלות עליו הוא עושה זאת באופן שרירותי. הוא חייב ללמוד את הנושא על בוריו ורק אז יחליט את אשר יחליט. (בג"צ 286/53). הנוהג שהשתרש במהלך השנים הוא הוצאת מכרז פנימי או חיצוני תוך השתתפותם של נציגי הרשויות המקומיות וחוק שירות המדינה 1963)

תגים:

ניהול · בתי · ספר · מנהלים · חינוך · מגזר · ערבי · ערבים · רשויות · מקומיות · ערביות · מינהל · חינוכי · ניהול

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפקוד מנהל מחלקת חינוך (הצעת מחקר)", סמינריון אודות "תפקוד מנהל מחלקת חינוך (הצעת מחקר)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.