היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63955
מקומו של ח"נ ביאליק בתוכניות הלימודים בספרות לבית הספר היסודי מקום המדינה ועד היום.
5,089 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69947
מהם המאפיינים של הפואמה האוטוביוגרפית של ביאליק, והאם היא שונה או דומה לפואמות אוטוביוגרפיות אחרות בשירה העברית.
5,483 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68007
תיאור המאבק וההבדלים בין החיים הציבוריים של דור ההורים ביצירת שלו הבאה על חשבון החיים הפרטיים, והעדפת העולם הפרטי על הציבורי בדור הבנים. העבודה עוסקת בכל ששת הרומנים הראשונים של שלו.
50,811 מילים (כ-156.5 עמ'), 140 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 23059
העבודה עוסקת בתפיסתו של ר' מאיר אלדבי בענין השכר והעונש בעולם הבא.
4,733 מילים (כ-14.5 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40157
גישות היהדות ודעתם של שני הרבנים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62209
10,398 מילים (כ-32 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61089
בחינת ההשפעות השונות של הטלויזיה על הילד.
2,986 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68982
דיון במאפייני הרומנטיקה כפי שבאים לידי ביטוי בשירת ביאליק והאם השיר התהפך הינו מאפיין רומאנטי בשירת ביאליק.
8,136 מילים (כ-25 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 10105
תולדות חיי הגל, תולדות חיי רנ"ק וניתוח גישתו של רנ"ק ע"פ הגל.
4,339 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100