היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 62
עבודה מס' 70602
מחקר כמותי באמצעות שאלונים.
8,328 מילים (כ-25.5 עמ'), 52 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 69258
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
20,645 מילים (כ-63.5 עמ'), 40 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66843
תיאור וניתוח תגובת החברה הישראלית לאובדן מנהיגותו של שרון.
4,269 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67047
בחינת הדרך שהובילה להיווצרות האיום הגרעיני האיראני על העולם תוך מתן דגש לנקודת המבט הישראלית.
8,688 מילים (כ-26.5 עמ'), 31 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63025
1,678 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 67309
דיון בארבעה גורמי חוסן בהתמודדות עם אירועים טראומתיים.
2,981 מילים (כ-9 עמ'), 21 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66410
האם יש לשנות את החוק ולאפשר לבית המשפט להורות על אשפוז כפוי גם כאשר מדובר בהפרעות נפשיות (ולא רק במחלות נפש, כנדרש בחוק) המהוות סכנת חיי (כדוגמת אנורקסיה).
9,035 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66414
העבודה דנה במידת האחריות הפלילית של אדם, בהתאם למצבו הנפשי, בזמן ביצוע המעשה הפלילי.
2,522 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62636
סקירת מחקרים.
9,196 מילים (כ-28.5 עמ'), 52 מקורות, 471.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 62