היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 73
עבודה מס' 66456
בחינת הביקורת של ברנר והתגובות לסיפור.
11,476 מילים (כ-35.5 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61028
יחסי ישראל-ירדן בקונטקסט של השימוש במשאבי המים המשותפים לשתיהן- מערכת הירדן-ירמוך ומערכת מי התהום בערבה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 40583
רקע גיאוגרפי, מקורות המים וגיאופוליטיקה, מפעלי מים ואגני ניקוז, חקלאות, אוכלוסיה וההיצע והביקוש למים בסוריה.
8,010 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 31712
סקירת אמות ומפעלי המים בתקופת הורדוס ובניו, הקשיים והפתרונות שבאספקת המים למבצרי המדבר.
6,827 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 41257
רקע כללי, הבעיות היסודיות של משק המים (גיאוגרפיה, חלוקת המים, ביקוש והיצע) ואמידה אמפירית.
4,063 מילים (כ-12.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60671
זיהוי הבעיות ברמה הלאומית והאזורית והצגת פתרונות יישומיים של בעית המים, תוך כדי התייחסות למודלים של טיפול במים בארצות המערב וכן לשיטת ה-TQM של דמינג.
8,580 מילים (כ-26.5 עמ'), 27 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 23063
תיאור שתי אמות המים של העיר ודיון בשאלה מדוע נזקקו לשתי אמות מים וזאת תוך התייחסות לרקע ההיסטורי והתפתחות העיר.
3,020 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62338
מקורות המים בישראל, מצבם של מקורות אלה, הבעיות באיכות המים, התפלה והצעות לפתרון.
12,440 מילים (כ-38.5 עמ'), 22 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 50784
סקירת מקורות המים והצרכנים, שיטות תמחור והקצאה, והצגת הפתרונות השונים למשבר המים.
6,654 מילים (כ-20.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 73