היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפשרויות לשיתוף פעולה בנושא המים בין ישראל ושכנותיה

עבודה מס' 060671

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: זיהוי הבעיות ברמה הלאומית והאזורית והצגת פתרונות יישומיים של בעית המים, תוך כדי התייחסות למודלים של טיפול במים בארצות המערב וכן לשיטת הTQM - של דמינג.

8,580 מילים ,27 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מקורות המים במדינה נובעים בדרך כלל ממשקעים ומזרמים. המשקעים הינם מגוון הצורות של חלקיקי מים, בין אם הם במצב נוזלי [גשם] ובין אם במצב מוצק [שלג, ברד] הנופלים מעננים דרך האטמוספירה ומגיעים אל האדמה (יעקובוביץ, 400 :1981). בנוסף למשקעים, קיימים הזרמים שמקורם בנהרות, נחלים, מי שטפונות בחורף וזרמי שלגים מופשרים. מטרת משק המים הינה לאגור משאב חיוני זה, כדי שישמש לצריכה במהלך השנה. מאגר הוא מקווה מים על-קרקעי או אגן תת-קרקעי [אקוויפר], עשויים לקלוט מים לשם אחסנה במשך זמן מסוים. קיימים מאגרים יומיים, מאגרים עונתיים ומאגרים רב שנתיים (שם: 281).
מאגרי המים אמורים לשמש את משק המים הלאומי במהלך השנה, בין אם מדובר בשנה שחונה שבה בעיקר מנוצלים המים ובין אם מדובר בשנה גשומה מאוד, שאז ניתן לאגור בהם את המים. מכיוון שהמחסור במים מתוקים נוצר בדרך כלל במקומות בהם גידול האוכלוסיה מהיר ומקורות המים מוגבלים, הרי שהמזרח התיכון עונה על קביעות אלו וסובל ממחסור במים (בלנק, 2000 : 5)
מכיוון שגם במזרח התיכון מצויים מקומות בהם קיימים מקורות מים שופעים יותר ומקומות אחרים שבהם המים הם מצרך נדיר מאוד, מתקיימים לא אחת סכסוכים על מקורות מים ועל אופן זרימתם. בשנות ה-60 ניסתה סוריה להטות את מי הירדן וישראל הגיבה על כך בהפצצות שסיכלו את הפעולה. ככלל, בעיית המים משותפת
למדינות שלהן מקור משותף או שבשטחה של אחת מהן מקור לנהר המגיע לשטח המדינה השניה.

מאז 1977 מתקיים באיזור תהליך שלום, שלמרות איטיותו סיכוייו נראים כיום כטובים מאי פעם. הסיכוי לשלום הינו בעל משמעות לא רק לגבי גבולות פתוחים ויחסים בין עמים, אלא גם לגבי פתרון בעיית המים.
בעבודה זו אזהה שני סוגי בעיות מרכזיות: ברמה הלאומית וברמה האיזורית.
כמובן שישנן בעיות הנובעות מהיעדר מקורות מים, מאיכות ירודה, מהרס המקורות באמצעות שאיבת יתר או באמצעות הזרמת שפכים וכן מחוסר ניצולם של מי גשמים הזורמים לים או מי קולחין שאינם מנוצלים כהלכה לצרכי חקלאות. כל אותן בעיות מתמצות בתהליך לקוי של קבלת החלטות ברמה הלאומית.
ברמה המקומית קיימות יותר מדי רשויות העוסקות בתחומים שונים של המים.
בכלל זאת הטיפול בביוב, בנחלים, באיכות הסביבה, בחופים ועוד. נציבות המים, שהיתה אמורה להיות רשות-על המקשרת בין כל אותן רשויות אינה מצליחה לטפל במכלול התחומים, ומשום כך נוצרים כשלים רבים במשק המים.
הטיפול במשק המים ברמה הלאומית מחוייב המציאות כדי לטפל במשק המים ברמה האיזורית. ברמה האיזורית יש לרכז מידע על כל מקורות המים ועל הצרכים של כל מדינה, כדי למנוע בזבוז מים והשחתת מקורות מחד תוך פתרון בעיות באיזורים מסויימים מאידך. כדי לפתור את בעיית המחסור במים ניתן להשתמש בהתפלה, בייבוא מים או בהעברת צינור שיוביל את המים העודפים מטורקיה למדינות המזרח התיכון. לשם כך צריך שיתוף פעולה איזורי בנושא המים, כאשר ארצה לטעון לצורך במועצת מים עליונה שישבו בה נציגי כל מדינות האיזור.
לשם כך קיים צורך בשלב ראשון לקבוע מדיניות מים אחידה לכלל המדינה וכשהדבר יתממש ניתן יהיה לקבוע מדיניות מים אחידה לאיזור. הבריטים הגדירו זאת כניהול מים כולל ועל אותו משקל ארצה להמליץ על שימוש בשיטת ה-TQM שפיתח דמינג ולפעול על פי 14 הנקודות שהמליץ לניהול מסגרות וארגונים.
לפיכך בפרק הראשון אציג את מקורות המים בישראל וכן ברשות הפלשתינאית ובירדן. בנוסף אתייחס גם לכשלים בניהול משק המים באותם מקומות, שכן כשלים אלה ממעיטים את המקורות הקבועים [כמו מי תהום] והמשתנים [כמו מי קולחין].
בפרק השני אסקור את בעיות המים ברמה המקומית בישראל, ברשות הפלשתינאית ובירדן וכן פתרונות שהוצעו לבעיה זו. בפרק השלישי אתייחס לפתרונות ישימים של בעיית המים ברמה האיזורית במזרח התיכון, אתייחס למודלים של טיפול במים בארצות המערב וכן לשיטת ה-TQM של דמינג. את מסקנותיי והמלצותיי על פי שיטת ה-TQM אגיש בסיכום.

תוכן העניינים:

מבוא

פרק ראשון: מקורות המים במדינת ישראל, בשטחים ובירדן
1.1. רקע
1.2. כשלים בניהול משק המים בישראל
1.3. בעיות אזוריות

פרק ב: בעית המים בישראל, בירדן, ברשות הפלשתינאית והפתרונות שנבחנו
2.1. הבעיות ברמה המקומית - ישראל
2.2. בעיות ברמה המקומית - הרשות הפלשתינאית
2.3. בעיות ברמה המקומית - ממלכת ירדן
2.4. פתרונות שנבחנו לבעיית המים - ישראל
2.5. פתרונות שנבחנו לבעיית המים - הרשות הפלשתינאית
2.6. פתרונות שנבחנו לבעיית המים - ממלכת ירדן

פרק שלישי: פתרון בעיית המים ברמה האיזורית [המזרח התיכון[
3.1. אפשרויות לשיתוף פעולה בין מדינות האיזור
3.2. פתרונות למשק המים על פי מודלים בין-לאומיים

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלעד, א., "'תעלת הימים' - שלוש החלופות", מים והשקיה, 333, 1994.
בלנק, ר., (2000), משק המים בישראל, משרד החינוך ירושלים.
בן-אליא, נ., (1998), הפרטת תשתיות מים וביוב - בין יוזמה מקומית למדיניות ממלכתית, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
גאבור, א., (1992), האיש שחולל את מהפיכת האיכות, מטר, תל אביב.
גולדמן, מ.ד., (1996), ניהול מערכות המים - המסגרת המשפטית בישראל, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים.
הוועדה לבחינת הניהול של אספקת המים בישראל (1997), דו"ח הוועדה לבחינת הניהול של אספקת המים בישראל.
"היד שעל הברז", הארץ, (מערכת), 15/5/1997, ע"מ ב'1.
דובנוב, י., (1994), סקר תפוקת המים בישראל בשנת 1993, משרד החקלאות - נציבות המים, ירושלים.
הס, ע., "אחריות משותפת לאיכות הסביבה" הארץ, 8/11/1996, ע"מ ב'1.
יהב, ד., "'מפעל המים': מאה שנה לחזון שלא הוגשם" הנדסת מים, 19, 1995.
יזרעאלי, מ., "נושא המים - נקודות מוצא ועולם מושגים שונים לחלוטין", הנדסת מים, 16, 1994.
יעקובוביץ, מ., (1981), לקסיקון המים, ספרית מעריב, תל אביב.
לוין, י., "ירידה בצריכת מים במגזר העירוני", הנדסת מים 9, 1993.
"מי מריבה", דרך המים - הארץ, (סימפוזיון), יולי 1992, ע"מ 6.
סופר, א., (1992), נהרות של אש, עם עובד, תל אביב.
צור, ג., "מדיניות השבת הקולחין העתידנית", הנדסת מים, 9, 1993.
צור, ג., "המים - לא בעיה של מחסור, בעיה של זכויות", הנדסת מים, 16, 1994.
רומם, מ., "הגישה הישראלית לאיגום מים", הנדסת מים, 20, 1995.
רצאבי, א. והטוני, י., "מי השתייה בשרון בסכנת המלחה וזיהום", צומת השרון, יוני 1994, ע"מ 62.
שרמן, מ., "הגדלת היצע המים בישראל: גישה אסטרטגית למחסור", עמדת מפתח 2, 1994, עמ' 1-17.
Berman, T., "Lake Kinneret, Sea of Galilee: Israel's Mahor Freshwater Reserve" in: Gasith A., Wiehn, R., (1996), On The Future of Water, Hartung-Gorre Verlag Konstanz, pp. 50-56.
Garfinkle, A., War, Water, and Negotiation in the Middle East: The Case of the Palestine-Syria Border, 1916-1923, Tel Aviv University, 1994.
Gasith, A. Gilman, S., "Water as a Limited Resource - A Global Perspective" in: Gasith A., Wiehn, R., (1996), On The Future of Water, Hartung-Gorre Verlag Konstanz, pp. 25-32.
Haarmeyer, D., "Privatizing Infrastructure: Options for Municipal Systems", Journal of American Water Works Association, March, 1994, pp. 43-55.
Lowi, M., The Politics of Water, 1984, Center for Developing - Area Studies, Mcgil.
Markus, G., "A Survey of German-Israeli Cooperation in Scientific Reaserch and Technological Development and an Outlook on Joint Ventures in Water Technologies" in: Gasith A., Wiehn, R., (1996), On The Future of Water, Hartung-Gorre Verlag Konstanz, pp. 143-145.
Nikson, A., "The Public-Private Mix of Urban Water Supply", International Review of Administrative Sciences V. 63, 1997, pp. 165-186.

תגים:

מאגר · אקוויפר · משקע · אגן · התפלה · סכסוך · קולחין · נחל · פלשתינאים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפשרויות לשיתוף פעולה בנושא המים בין ישראל ושכנותיה", סמינריון אודות "אפשרויות לשיתוף פעולה בנושא המים בין ישראל ושכנותיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.