היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 67797
תיאור החברות וניתוח הכשלים השירותיים בהן.
4,384 מילים (כ-13.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65539
התייחסות לחוויית הפרידה ולקשיים שחוות אימהות אשר ילדיהן הוצאו מהבית לסידורים חוץ-ביתיים שונים: אימוץ, אומנה, פנימיות.
13,604 מילים (כ-42 עמ'), 33 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68547
העמדות המובאות בסיפור "השען" ביחס לתפילה, בכתבי הוגים בימה"ב
3,301 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69182
מחקר איכותני שבוצע באמצעות ראיון עם 4 חיילים שהשתתפו בפעילות קרבית.
5,215 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60660
בחינת הרבדים הלאומי והאישי באמצעות הספר.
2,144 מילים (כ-6.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66673
בחינה של הסרט מופע הקולנוע של רוקי כסרט שהפך לתופעת קאלט ויצר חוויית צפייה אינטראקטיבית.
1,856 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 62656
האם קיים קשר בין סוג תפקיד בעל רמת תחושת משמעות קיומית, לבין רמת חוויית השחיקה של השוטר.
13,398 מילים (כ-41 עמ'), 67 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70310
הגורמים שהביאו למעורבותה של ארה"ב, והאם אלו עלו בקנה אחד עם מדיניות החוץ האמריקאית.
11,702 מילים (כ-36 עמ'), 24 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 64082
באיזו מידה עולים הנתונים בקנה אחד עם השערת המודל (נתונים רבעוניים של המשק הישראלי בשנים 1998 - 1992)
9,418 מילים (כ-29 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27