היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
ממשלתיות
עבודה מס' 50338
רקע כללי והגדרת מושגים, הנסיון באנגליה והבדלי המדיניות בין ימין ושמאל בישראל לפני מהפך '77 ולאחריו.
12,088 מילים (כ-37 עמ'), 9 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60094
מטרת המחקר היא לבדוק את הדיונים בחברת ממ"ן, שהפרטתה הצליחה מבחינה כלכלית.
2,606 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 64413
בחינת הקשיים העומדים בפני מיזמים משותפים. מדוע חברות מסוימות מצליחות ואילו אחרות נכשלות, ומדוע ישנן יזמים הנרתעים מלעשות עסקים עם תושבי מזרח אירופה?
3,718 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65953
בחינת נושא המיזוגים מבחינה כלכלית וניהולית, תוך התייחסות למיזוג שתי חברות מארצות שונות.
4,959 מילים (כ-15.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41250
סקירה כללית על שירותי מודיעין בעולם, חשאיות בדמוקרטיה, מודלים לפיקוח והמודיעין המודרני.
12,101 מילים (כ-37 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 69238
דיון בנושא על פי עקרונות המוסר.
5,698 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31873
מהו דירקטור מין הציבור, מהות, יתרונות וחסרונות, ההסדר בפקודת החברות, כולל חברות ממשלתיות.
12,161 מילים (כ-37.5 עמ'), 30 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62515
התנהגות חברות הכבלים וחברות הלווין מבחנה מוסרית ועסקית.
6,042 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64191
ניתוח דפוסי המשא ומתן העסקי בין חברות מערביות לבין חברות סיניות.
8,701 מילים (כ-27 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100