היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם יש צורך בדמ"צים בחברה ממשלתית

עבודה מס' 031873

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהו דירקטור מין הציבור, מהות, יתרונות וחסרונות, ההסדר בפקודת החברות, כולל חברות ממשלתיות.

12,161 מילים ,30 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

השאלה העומדת לדיון במסגרת עבודה זאת הינה האם יש מקום להחיל את ההסדר המקיף שנקבע בפקודת החברות לגבי הדמ"צ בחברה הציבורית גם על חברות ממשלתיות ציבוריות.
לצורך בחינת הנושא העומד לדיון בעבודה זאת נציג בתמצית את הבעיות המתעוררות בחברה הציבורית המודרנית כתוצאה מההפרדה בין הבעלות לשליטה בחברות אלה,והקשיים המתעוררים כתוצאה מכך בפיקוח על פעילות ההנהלה האקזוטיבית של החברה.
נסקור בקצרה את המנגנונים השונים שהוצעו לפתרון הבעיה, כאשר הדירקטור החיצוני הינו אחד מאותם מנגנונים לפתרון הבעיה.
לאחר מכן נסקור באופן פרטני את הסדר הדירקטורים מקרב הציבור כפי שנתגבש בפקודת החברות מתקון מס' 2 ואילך. נתייחס לחברה הממשלתית, מאפייניה והבעיתיות המתעוררת עקב נהול עסקים ע"י המדינה. נדון בנושא הפקוח של הממשלה על הדירקטוריון וההנהלה האקזקוטיבית בחברה הממשלתית ונסקור את בעית המינויים הפוליטיים בחברות הממשלתיות ותקון תשנ"ג שבא להציע מענה לבעיה זאת. על יסוד הבדיקה הפרטנית של הסדרי הדמ"צ בפקודת החברות והדמ"צ בחוק החברות הממשלתיות, נוכל לבצע דיון השוואתי בין ההסדרים בפקודת החברות לחוק החברות הממשלתיות,על מנת לגבש מסקנה סופית בשאלה העומדת לדיון.
יאמר מיד: השאלה בדבר המנגנונים השונים, לרבות מנגנון הדירקטור החיצוני, וישימותם לפתרון הבעיה של ההפרדה בין הבעלות לשליטה בחברה הציבורית והפקוח על ההנהלה האקזקוטיבית, שאלה נכבדה היא.
הוא הדין באשר לבעיתיות הכרוכה בנהול עסקים ע"י המדינה באמצעות חברות ממשלתיות ודרכי הפקוח של המדינה על הדירקטוריון וההנהלה האקזקוטיבית.
מעבר להצגת נושאים אלה, הנדרשת לצורך הדיון, אין בכוונתנו להידרש לדיון מעמיק בנושאים אלה. מטרת העבודה לבדוק את הסדר הדמ"צ של פקודת החברות כפי שנתגבש נכון ל- 1995,להשוותו להסדרים בחוק החברות הממשלתיות נכון ל- 1995, ולקבוע באם יש מקום להחלתו על חברות ממשלתיות ציבוריות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 חוק הדמ"צים - תקון מס' 2 לפקודת החברות.
1.2 הדמ"צ בחברה המשלתית.
1.3 מסגרת הדיון.
2. הדירקטור החיצוני - מהות, יתרונות וחסרונות
2.1 רקע.
2.2 ההסברה בין בעלות ושליטה - הבעיה והשלכותיה.
2.3 ההפרדה בין בעלות ושליטה - הצעות לפתרון.
2.4 דירקטורים חיצוניים במשפט האנגלי, האמריקאי והאירופי.
2.5 הדירקטור החיצוני - חסרונותיו.
3. הסדר הדמ"צ בפקודת החברות
3.1 רקע.
3.2 עיקרי הסדר הדמ"צים.
3.2.1 חובת מינוי.
3.2.2 אופן המינוי.
3.2.3 כשירות וסייגים לכהונה.
3.2.4 משך הכהונה ופקיעתה.
3.2.5 הדמ"צ - תפקידים, זכויות וחובות.
3.3 הדמ"צ - היקף חובות האמון והזהירות.
3.4 הדמ"צ הישראלי - "כלב שמירה" או "כלב שעשועים"?
4. הסדר הדמ"צ בחברה הממשלתית
4.1 החברה הממשלתית - מאפיינה.
4.2 דרכי הפיקוח בחברה הממשלתית.
4.3 בעית הנהול והמינויים בחברה הממשלתית.
4.4 הסדר הדמ"צ בחברה הממשלתית לאחר תשנ"ג.
4.5 חברה מעורבת.
5. דיון השוואתי וסיכום
5.1 כללי.
5.2 דיון.
5.2.1 הצעת המינוי ואשור המינוי.
5.2.2 מספר הדמ"צים.
5.2.3 כשירות וסייגים לכהונה.
5.2.4 פקיעת הכהונה.
5.2.5 תפקידי הדמ"צ.
5.2.6 זכות למידע וסיוע מומחים.
5.3 סיכום.
5.3.1 במישור התיאורטי.
5.3.2 במישור המעשי.
5.3.3 מסקנות.

הערות שוליים.
רשימה ביבליוגרפית.
נספח - טבלת השוואה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם יש צורך בדמ"צים בחברה ממשלתית", סמינריון אודות "האם יש צורך בדמ"צים בחברה ממשלתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.