היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הפרטת חברות ממשלתיות על יחסי העבודה- הדוגמא של ממ"ן

עבודה מס' 060094

מחיר: 167.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מטרת המחקר היא לבדוק את הדיונים בחברת ממ"ן, שהפרטתה הצליחה מבחינה כלכלית.

2,606 מילים ,8 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ראשי פרקים
מבוא
1.1 מהי הפרטה
1.2 מטרת המחקר
היתרונות בהפרטה
הפרטה-חברת ממן
3.1 פעילות החברה
3.2 ההחלטה על ההפרטה
3.3 ההפרטה
3.4 דעות העובדים על ההפרטה
3.5 תוצאות הרבעון הראשון לאחר ההפרטה
3.6 התנהגות העובדים לאחר ההפרטה
מסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
מהי הפרטה
ההפרטה והצלחתה קשורים קשר הדוק ליחסי הגומלין בין המרכיבים השונים של הארגון. ישנם מספר מאפיינים לפעילות גומלין (1987). Ascher
1. לפחות שני אנשים משתתפים בכדי שפעילות גומלין תתרחש. היא יכולה להיות תופעה אישית ובין קבוצתית פרט עם קבוצה שלמה או עם פרט.
2. דינמית ומשתנה- עם הזמן בכמות ובאיכות, במספר משתתפים, בעוצמה, בתכנים, בסוגי התנהגות, בזמן, ובהתנהגויות. התקשורת מעניקה לה משמעות, ההשפעה היא בדרך כלל דו-סיטרית והדדית על ידי חילופי מסרים, מידע ותגובה, ידע קודם משפיע על חדש. כל המשתתפים פועלים ויוזמים.
3. כרוכה בהתנהגות- יחידים וקבוצות מקיימים פעילות גומלין באמצעות התנהגויות מגוונות המאפשרות תקשורת. התנהגות הן מילוליות או לא מילוליות. התנהגויות מעניקות משמעות לפעילות הגומלין.
4. פעילות הגומלין כרוכה בהשפעה ההדדית- המעורבים משפיעים זה על זה. פרטים משיבים זה לזה, שמים לב איש להתנהגותו של רעיהו. היא קשורה בהתקשרות וחילופי מסרים. המשתתפים במפגש פעילות גומלין עוזבים אותו במצב שונה מהמצב שנכנסו אליו.
5. לפעילות גומלין יש חוקים משלה. היא מתנהלת על פי תקנים יחודיים לפעילות מסוימת. לקבוצה מסוית או למוסד חברתי מסוים. הם עשויים להשתנות ממצב למצב.
6. פעילות גומלין מושפעת מכמה גורמים- הסביבה הפיסית והחברתית שבה מתרחשת פעילות הגומלין.
7. ניתן למדוד אותה- על פי מאפיינים, התנהגויות המעורבת החוקרים המנחים, מידת ההשפעה על כל משתתף או גורמים סביבתיים המשפיעים על פעילות הגומלין, על פי משתנים כמו תכנים, כמות התנהגות והמגוון שלהן.

מטרת המחקר
מטרת המחקר היא לבדוק את הדיונים בחברת ממ"ן, שהפרטתה הצליחה מבחינה כלכלית.
-------------------------------------------------------------------------------
1. הפרטה בישראל, נייר עמדה בהוצאת קבוצת גיזה בע"מ, עמוד 18.

מקורות:

אקשטיין שלמה, בן ציון זילברפרב, "תהליך ההפרטה של חברות ממשלתיות בישראל- סקירה והערכות לעתיד", רבעון לכלכלה, 1, 1993.
הפרטה בישראל, נייר עמדה בהוצאת קבוצת גיזה בע"מ, 1996.
כץ יצחק, "ההפרטה בישראל, 1987-1962", מדינה ממשל ויחב"ל, 35, 1991, עמודים 133-145.
כץ יצחק, "הפרטה ומיקוח עם נציגי עובדים", ניהול, 80, 39, 1991.
כץ יצחק, "25 שנות הפרטה בישראל", ניהול, 86, 1993.
שירום א.,"שיתוף עובדים בהתייעלות", יחסי עבודה- מקראה- חלק א', האוניברסיטה הפתוחה, 1997.
Ascher k.(1987), The Politics of privatization, London: mcmillan education.
Hastings s.l. (ed)(1983), "Privatization?, Nottingham: russel press, p.7.

תגים:

הפרטה · ציבורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הפרטת חברות ממשלתיות על יחסי העבודה- הדוגמא של ממ"ן", סמינריון אודות "השפעת הפרטת חברות ממשלתיות על יחסי העבודה- הדוגמא של ממ"ן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.