היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64846
איתור הגורמים המשפיעים על נטישת לקוחותיה של החברה
13,206 מילים (כ-40.5 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 71200
האם מוסרי לחברה להתנהל מול לקוחותיה, כאשר המטרה היחידה היא טובתה, ללא התייחסות כנה לרווחת וצרכי הלקוח?
9,807 מילים (כ-30 עמ'), 35 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 21184
בדיקת השיווק ותמהיל השיווק, תמהיל תקשורת,אפקטיביות ויעילות חברה, טקטיקות בסביבה עסקית+ בדיקה אמפירית.
9,286 מילים (כ-28.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60379
איתור כשלים בחברה ומציאת חלופות לפתרון.
3,598 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61259
בחינת העלייה בחשיבות שימור הלקוחות בארגון, תוך התמקדות בחברת אל-על.
4,479 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62648
היקף ותקיפות הרציונאל המחייב חסיון מוחלט ביחסי עורך דין לקוח כאשר הלקוח הוא חברה.
19,149 מילים (כ-59 עמ'), 65 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64069
האם יש קשר בין אסטרטגיית השיווק ורמת השירות ואיכותו בחברת "Yes" לבין נאמנות הלקוחות של החברה?
9,844 מילים (כ-30.5 עמ'), 20 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 64156
במחקר נבדק הקשר בין שביעות רצון הלקוח מהשירות הניתן לו בחברה לבין נאמנותם של זכייני החברה (מוסכי הרשת). כמו כן, נבדקת ורגישות הביקוש של הלקוחות ביחס למחיר.
3,917 מילים (כ-12 עמ'), 18 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 64211
העבודה עוסקת בשמירה על רווחיות וחיזוק נאמנות הלקוחות לחברה
10,064 מילים (כ-31 עמ'), 37 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100