היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
ורוחות
עבודה מס' 10120
האם חוות דעת של רו"ח הביאה לחיזוי מוקדם של העסק החי, אחריותו של הרו"ח, מדגם וניתוח חו"ד המבקר.
6,997 מילים (כ-21.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63171
השפעת מצב הרוח (שלילי\חיובי) ומטען המילים (אמוציה שלילית\חיובית) על יכולת עיבוד מילולי (כמות האסוציאציות).
4,745 מילים (כ-14.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68082
בדיקה האם מצב הרוח משפיע על מידת השכנוע של פרסומת מעבר לרמות של מין הנבדק.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67829
ניתוח וסקירה של אפשרות ייצור חשמל מאנרגיית הרוח במדינת ישראל וניתוח כלכלי.
3,754 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 66011
תכנית לימוד להוראת מטפורות בשירת ילדים ברוח האינטליגנציות המרובות
7,081 מילים (כ-22 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40300
הדרום-עולם שחלף עם הרוח ומלחמה ושיקום.
1,994 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69852
מטרת העבודה היא "להחיות" מחדש או להציג שיחזור-חלקי של אירוע תיאטרוני היסטורי בהסתמך על חומרים ראשוניים המצויים בתיק הצגה בארכיון.
3,402 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 69089
הקשר שבין הטוב והרע בקבלה לתפיסתו של ניטשה.
9,244 מילים (כ-28.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67494
הסיבות לעלייתן של התנועות אסלאמיות במצרים, סוריה וירדן.
4,480 מילים (כ-14 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42